Now showing items 1-1 of 1

    • Olumlu miras sözleşmesinin bağlayıcılığı 

      Yakupoğlu, S. Derya (Türkiye Barolar Birliği, 2018)
      Olumlu miras sözleşmesi, vasiyetname yanında diğer bir şeklî anlamda ölüme bağlı tasarruf türüdür. Miras sözleşmesi bir ölüme bağlı tasarruf olmasının yanında, aynı zamanda da gerçek an-lamda bir sözleşmedir. Bu çifte ...