Now showing items 1-3 of 3

  • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre taşınmazlarda ayıptan sorumluluk 

   Özçelik, Ş. B. (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015)
   Hukukumuzda taşınmaz eşyayla ilgili bazı sözleşmelerin tüketici hukuku kapsamına girmesi, ilk kez 2003 yılında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, 4822 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle gerçekleşmiştir. ...
  • Bruksel I tüzüğü hükümleri uyarınca tüketicinin korunması 

   Özçelik, G. B. (Legal Yayıncılık, 2014)
   Avrupa Birligi (AB) hukukunda tiiketicinin korunması Avrupa Birligi'nin işleyişine Dair Antlaşma ile AB Temel Haklar şartı'nda güvence altına ahnmIş, ayrıca tüketicinin korunmasma ilişkin onemli sayıda maddi hukuka ait ...
  • Gima: Türkiye'nin ilk ulusal süpermarket zinciri 

   Akdoğan, Y. Melisa; Küçükkiremitçi, İrem; Başargan, Sena; Akça, Meryem; Yılmaz, Ece (Bilkent University, 2020)
   Bu araştırma, Ankara'da ilk açılan süpermarket olan Gima'yı incelemek amacıyla yapılmıştır. Gima, Ankara'da açılan ilk süpermarket olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye'nin de ilk ulusal süpermarket zinciriydi. ...