Now showing items 1-17 of 17

  • Changing identity of space/place : the case of Bars Street in Bodrum 

   Bilgenoğlu, Burcu (Bilkent University, 2006)
   This study is on changing identity of space/place. It addresses problems of space/place with respect to continuity and change. It attempts to establish and test a framework of tangible constituents through which real ...
  • Changing uses of the middle-class living room in Turkey: the transformation of the closed-salon phenomenon 

   Nasır, E. B.; Öğüt, Ş. T.; Gürel, M. (2015)
   Structured as a think piece, this study examines the transformation of Turkish middle-class living room practices and their material settings from the 1930s to the 2010s in accommodating the changing uses of that space. ...
  • The dilemma of developing an industry code of conduct in a medium of widespread corruption 

   Ateş, Özgür (Bilkent University, 1996)
   This study analyzes the relations between suppliers and the buyers (decision makers) in the health care products in Turkey. The analysis of the study showed that to establish a code of conduct in the industry, is practically ...
  • From rural to urban from verse to prose the transformation in elegy: Bariş Manço 

   Kocaer, S. (2006)
   Elegy is a genre in literature which is generally thought with death and which cannot be defined clearly. Scholars tried to define the features of elegy by observing elegies in rural areas. Elegy's features are composed ...
  • Hatay'ın Anavatan'a katılma sürecinin bölge halkı üzerindeki etkileri 

   Düzgün, Batu Arda; Kasan, Kadir Can; Köstem, Bora Fenari; Tekeli, Çiçek; Veske, Tolga (Bilkent University, 2020)
   Hatay, 1918-1939 yılları arasında yönetim değişikliklerin sık olduğu ve halkın hayatında çoğu alanda değişikliklerin sık yaşandığı bir süreçten geçti. Bu makalede Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan başlayarak Hatay'ın resmi ...
  • Mahmut Şevket Paşa Köyü’nün Cumhuriyet Dönemi tarihi 

   Kahraman, Gökcan; Kaya, Emre Kâmil; Koçtekin, Kutay; Umurhan, Mert; Yılmaz, Senih (Bilkent University, 2019)
   Lozan Barış Antlaşması sonrasında gerçekleşen Nüfus Mübadelesi, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1924 yılında gerçekleşen ve etkileri günümüzde hâlâ hissedilen bu önemli olay, birçok insanın yaşadıkları yerden ...
  • NATO's transformation 

   Karaosmanoğlu, A. L. (Forsnet, 2014)
   Upon the fall of the Berlin Wall and demise of the Soviet Union, NATO has made efforts to adapt itself to the transformation of the international system. Although its endeavour has been hard and problematic NATO has had a ...
  • The reconstruction of human security through the framework of security-as-emancipation 

   Karakaş, Uluç (Bilkent University, 2014)
   This thesis provides a critical examination of Human Security through the framework of security-as-emancipation. Given the novelty and prominence of Human Security after the Cold War, it is argued that Human Security has ...
  • Show must go on 

   Sevil, Muharrem (2001)
  • Siyasi olayların oyuncaklar üzerindeki etkisi 

   Gökpınar, Irmak; Çakır, Ceyda; Tufanyazıcı, Öykü; Çankaya, Çağlar; Katmer, Fatmagül (Bilkent University, 2019)
   Oyuncak toplumun gelişim ve değişiminden etkilenir ve bu değişimden izler taşır. Bu araştırmada oyuncağın tarihsel gelişimi, işlevi ve önemi anlatılmıştır. Kültür oyuncağın şekillenmesinde her zaman etkili olmuştur. Kültürel ...
  • Slang and gender 

   Kocaer, S. (2006)
   Unlike sex, gender contains thought and behaviours which are imposed by culture. But, generally, people are aware of sex; they interpret the characteristics which are regarded as part of man and woman as a feature of sex. ...
  • Son 50 senede Toroslar’da yaylacılığın değişimi 

   Aksoy, Metehan; Özbal, Tuana; Sufan, Hasan Enes; Şahin, Asım Can; Yılmaz, Simge (Bilkent University, 2021)
   Bu araştırma yazısında, çeşitli göç türlerinin tanımı yapılıp yaylacılığın 50 sene içerisinde tarım ve hayvancılık politikaları ile birlikte nasıl bir değişim geçirdiği, teknolojiyle birlikte yörüklerin yaşantısının nasıl ...
  • Transnational terrorism under structural realism 

   Sarı, Burcu (Bilkent University, 2003)
   This thesis aims to analyze the concept of terrorism under the impact of international structure. For that purpose, first, the concept of terrorism is compared with other types of violence and its common characteristics ...
  • Türkiye’de renkli yayın dönemine geçildikten sonraki süreçte araba reklamlarındaki değişim 

   Uygur, Deniz; Şen, İnci Şevval; Hancan, İlayda; Ersoy, Tuna; Çalık, Barın (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada, Türkiye’de renkli yayına geçişten sonraki süreçte,!980’lerden sonra, araba reklamlarının değişimi, değişimin nedenleri ve hedef kitle üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu süreç içinde araba algısının ...
  • The US policy on the Cyprus question : continuity and change 

   Dündar, Murat (Bilkent University, 2005)
   This thesis analyzes continuity and change in the US policy on the Cyprus question in chronological order, starting from 1950s, when US interest in the island began to increase by the beginning of the Cold War, to this ...
  • XVIII yüzyıl Osmanlı şiirinde değişim ve Sünbülzâde Vehbi'nin Şevk-engiz'i 

   Sürelli, Bahadır (Bilkent University, 2007)
   An obvious change can be seen in the Ottoman Poetry and especially in the “mesnevi” tradition towards the end of the eighteenth century. The most popular samples of this change which is called “localization” (mahallîleşme), ...
  • Yirmibirinci yüzyılda savaşı tartışmak: Clausewitz yeniden 

   Karaosmanoğlu, Ali L. (Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, 2011)
   Soğuk Savaştan sonra uluslararası sistemin büyük değişiklik geçirmesi, etnik ve dinsel kökenli farklılaşmaların savaşlarda ilkel nefret ve şiddeti yaygınlaştırması, transnasyonal nitelik kazanan devlet olmayan birimlerin ...