Now showing items 1-8 of 8

  • Caza gönül veren çift: Zuhal Focan ve önder Focan 

   Haliç, Buse; Koturoğlu, Elif; Arık, Kemal Berkan; Kebap, Naide İrem; Öztürk, Zeynep Melike (Bilkent University, 2018)
   1890`larda kendi topraklarından koparılıp köle olarak Amerika’ya götürülen Afrikalıların yaşadıkları acıları ve vatan özlemlerini dile getirmek amacıyla ortaya koydukları müzik türü olan Caz müzik geçmişten günümüze çeşitli ...
  • İlham Gencer'in müzik ve siyaset hayatı 

   Genç, Furkan; Şahin, Atakan; Yurtsever, Derya; Yüzbaşıoğlu, Esma Dilşad; Kılıçoğlu, Ece (Bilkent University, 2020)
   Müzik insanın yaşadığı psikolojik sıkıntıları ifade edebilmesi ve insanın kendisini tedavi edebilmesine yardımcı olan bir sanat dalıdır. Zamanında siyahiler için bir kendini ifade etme aracı olan caz müziği standartların ...
  • İlhan Mimaroğlu ve müzik hayatı 

   Özkahya, Gülçin; Türkoğlu, Şebnem; Aşkınol, Aşkın Su; Özgüven, Şahin Cem; Ünlü, Hasan Erkin (Bilkent University, 2021)
   1926 yılında İstanbul’da doğan İlhan Mimaroğlu, 1945’te Galatasaray Lisesi’nden 1949 yılında da Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Rockefeller Bursu’yla 1955 yılında müzik eğitimi almak üzere Columbia Üniversitesi'ne ...
  • Kuruluşundan bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 

   Erdoğan, Buse; Laçin, Abdusselam; Beyazova, Zafer; Gülhan, Zeyneb; Oluk, Burak (Bilkent University, 2021)
   Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası 1985 yılında kurulmuştur. 1965 yılında belediyede bando mantığıyla başlayan çalışmalar 1985 yılında orkestra anlayışına dönüştürülmüştür. Provalar, Ankara Gençlik Parkı’nda bulunan ...
  • Türk Caz müziğinde iki önemli isim: Burhan Tonguç ve İsmet Sıral 

   Dinçer, Jankat Berlsan; Kurçer, Kaan; Özbaş, Murat Kaan; Kilitçi, Reyhan; Zengin, Cansu (Bilkent University, 2020)
   Caz müziği Türkiye’ye ilk kez 1920’li yıllarda gelmiştir. Öncelikle azınlıklar ve yabancı kökenli müzisyenler tarafından yapılan caz müziği daha sonra bazı Türk müzisyenler tarafından da benimsenmiştir. Bu müzisyenlerden ...
  • Türkiye'de bir caz serüveni: Akbank Caz Festivali 

   Dindar, Tutku; Özköylü, Burak; Karatoprak, Beliz; Akalın, İlayda Melis; Bozkaplan, Zeynep Bilgesu (Bilkent University, 2020)
   Caz müziği toplumsal çatışmaların aynı zamanda kaynaşmaların bir ürünü olarak müzik tarihinde kendini göstermiştir. Farklı geleneklerin ve toplumsal değerlerin yavaş yavaş aynı çatı altında toplandığı bu müzik türü ...
  • Türkiye'de etnik cazın kırılma noktalarından: Laço Tayfa 

   Ekşi, Hatice Beyza; Erdoğan, Egemen; Şimşir, Nihal Nehir; Tekin, Eren Aslı; Yücel, Eyüp Yağız (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada, Laço Tayfa Caz grubunun kurulduğu dönem ve bağlam, grubun kurulma aşamaları, grubun kurucusu olan Hüsnü şenlendirici'nin hayatı ve gruba katkıları, grubun Türkiye'de popülerleşme süreci, yabancı caz-funk ...
  • Türkiye'de etnik cazın öncüsü: Okay Temiz 

   Öndeş, Ayşe Elif; Yiğit, İrem Sude; Savaş, Yağmur; Şimşek, Aziz Selim; Hatipoğlu, Furkan (Bilkent University, 2021)
   ABD’nin güneyinde yaşayan Afro-Amerikanlar 1890’lı yıllarda caz müziğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’nin caz müziği ile tanışması ise 1920’lere dayanmaktadır, Türkiye’de caz göçmenler ve gayrimüslimler tarafından icra ...