Now showing items 1-3 of 3

  • Demographic engineering : Bulgarian migrations from the Ottoman Empire to Russia in the nineteenth century 

   Baş, Ahmet İlker (Bilkent University, 2015-09)
   This thesis focuses on the Bulgarian immigrations to Russia and return of many of them to the Ottoman Empire in 19th century. The stimuli which drag them to the lands far away from home, and reasons which draw them to ...
  • Laçış-Saban Ailesinin gözünden çerkes sürgünü ve sonrası 

   Turan, Sarper; Yurtoğlu, Ayda; Çınar, Simge; Karahan, Tutku; Şıvgın, Irmak (Bilkent University, 2020)
   Osmanlı’nın 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşını kaybetmesi ve Edirne Antlaşmasıyla Çerkesya’yı Rusya’ya bırakması üzerine Rusya ve direniş gösterip teslim olmak istemeyen Kafkasya halkları arasında Kafkas-Rus savaşları başladı. ...
  • Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği' kuruluşu ve tarihçesi 

   Arslan, Ebru; Koç, Abrek Atakan; Yıldırım, Tarık; Değerli, Furkan Eren (Bilkent University, 2020)
   Kafkasya tarih boyunca Ruslar için önemli bir bölge olmuştur. Rusya, sıcak denizlere inme politikası kapsamındabu bölgede yaşayan Kafkas halklarına zulmetmiştir. Halk Rusya'nın baskılarına karşı koymaya çalışsa da başarılı ...