Now showing items 1-12 of 12

  • 1934 ve 1978 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan göçlerin Cumalı ve Saygın aileleri üzerinden incelenmesi 

   Yıldırım, Cemre Öznur; Tabak, Hüseyin Burhan; Özgü, Işıl; Saygın, Tuna; Avcı, Adnan Alper (Bilkent University, 2022)
   Bugün Bulgaristan olan topraklar bir zamanlar Osmanlı himayesi altındaydı. Bunun sonucu olarak Bulgaristan bağımsızlığını ilan ettiğinde birçok Müslüman Türk aile Bulgaristan topraklarında yaşamaya devam etti. Bulgaristan’da ...
  • 1940 yılında Baydan ailesinin Bulgaristan'dan kaçışı ve 1989'da Çalışkan ailesinin Türkiye'ye zorunlu göçü üzerinden Türkiye-Bulgaristan göçünün incelenmesi 

   Şen, Oğuz; Baydan, İrem; Kara, Hamiyet Aybike; Erdem, Eymen; Arıcı, Buse (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, 1940 ve 1980 Bulgaristan Göçleri 1939 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Baydan ailesi ve 1989 yılında göç eden Çalışkan ailesi üzerinden incelenecektir. İlk bölümde, 1940 ve öncesini kapsayan ...
  • 1950 Bulgar göçü ve Öztürk ailesi 

   Ural, Sena Beyza; Özer, İsmail Kaan; Mumcu, Nazan Eda; Barak, Ezgi; Koçer, Aykut Fatih (Bilkent University, 2021)
   İkinci Dünya Savaşı sonrası Bulgaristan hükümetinin rejim değişikliğine gitmesiyle Bulgaristan’da bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan birkaçı Türklerin isim değişikliğine zorlanması, Türkçenin kısmen yasaklanması ve ...
  • 1950-1951 Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç hareketinin Sabiha Kılık ve hayatı üzerindeki etkileri 

   Zeybek, Begüm; Ontaş, Ekin Ece; Kılık, Ceren; Koca, İrem; Ay, Fatma Helin (Bilkent University, 2021)
   Bulgaristan Komünist Partisi’nin iktidara gelmesinin ardından, başta Müslüman Türkler olmak üzere ülkedeki azınlıklara acımasız davranılarak ve baskı uygulayarak insanlar göç ettirmeye zorlanmıştır. 1950-1951 yıllarında ...
  • Aysel Özgür’ün Türkiye’ye getiriliş süreci ve olayın etkileri 

   Nasır, Deniz; Sezen, Övgüm Can; Cankurtaran, Atadan Egemen; Çakırcalı, Cenk; Dalçık, İlsu (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin kızı olan Aysel Özgür’ün Türkiye’ye getirilme sürecini araştırıldı ve 1987 ve 1988 yılları arasında yaşanmış bu olay sonuçlarıyla beraber tartışıldı. Aysel Özgür, ...
  • Bulgaristan ve Türkiye arasında: Şimşek Ailesi'nin göçü 

   Topçu, Atakan; Şimşek, Ecem; Yavuzyılmaz, Ata; Güngör, Selin; Karakurt, Ecem (Bilkent University, 2020)
   Şimşek ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nın uzun yıllar önce iskan politikasıyla Bulgaristan'a yerleştirmiş olduğu ailelerden biriydi. Kuzey Bulgaristan'daki köylerinde refah içerisinde yaşayan Şimşek ailesi ve onlar gibi ...
  • Bulgaristan'da bir kadın Türk milletvekili Hatice özgür üzerinden 1989 Bulgar göçü 

   Karaşahin, Arda; Özoğlu, Berfin Su; Aktunç, Deniz; Güler, Eren Yiğit; Özel, Ongun (Bilkent University, 2018)
   Bu proje kapsamında Bulgaristan’da azınlık konumunda olan Türk halkını temsilen genç yaşta milletvekilliği yapmış, sonrasında ise Bulgaristan hükümetinin uygulamış olduğu baskılar ve sert yaptırımlar sonucu birçok Türk ile ...
  • Bulgaristan-Türkiye göçü: Mutlu ailesi’nin hikâyesi 

   Mutlu, Yasin; Yurtsev, Mehmet Ali Atabey; Saday, Barkın; Şahinkoç, Efe Mert; Ocakoğlu, Aylin (Bilkent University, 2021)
   Bu araĢtırma yazısı 1984-1989 Bulgaristan-Türkiye zorunlu göçünü konu almaktadır. Bu araĢtırma Ali Mutlu ve Shazie Mutlu çiftinin bu göçte yaĢadıklarını konu alacaktır. Bu araĢtırmada çeĢitli gazete, makale ve dergi ...
  • Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Çalışkan ailesinin hikayesi 

   Ataman, Aylin; Tosun, Atılay Tuna; Yıldırım, Yiğit; Akyüz, Makbule; Gültekin, Ecem Yaren (Bilkent University, 2020)
   Çalışkan ailesi, asıl ismi Pazarcık olan Komünizm döneminde ise ismi Tolbuhin olarak değiştirilen Dobriç şehrine bağlı Omurfakıh köyünde ikamet etmekteydi. 1984 yılında isim değişikliği ile başlayan psikolojik baskılara ...
  • Casuslukla suçlanan bir Bulgar Türkü: Osman Kılıç 

   Aydoğan, Melike Fatma; Tekin, İrem; Özkurt, İrem; Özbek, Yüksel Talip; Alpdemir, Yusuf (Bilkent University, 2020)
   Bir Bulgar Türkü olan Osman Kılıç, 1920 yılında Bulgaristan'ın Razgrad vilayetinde doğdu. Komünist Parti'nin iktidara gelmesi üzerine Bulgaristan'da yaşayan azınlıkların maruz kaldığı kötü muameleye tanık oldu. Kılıç, ...
  • Şampiyon halterci Halil Mutlu ve Türkiye’de halter sporu 

   Tınar, Ahmet Zülküf; Tepe, Remzi; Altın, Enise Feyza; İnci, Yusuf; Erdem, Zehra (Bilkent University, 2020)
   Bu araştırmada dünyaca tanınan halter sporcusu Halil Mutlu’nun hayatı incelendi. Bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Halil Mutlu’nun Bulgaristan’daki çocukluk hayatı, Bulgaristan hükümetinin Türkler ...
  • Tunaboylu ailesinin 1951 Bulgaristan Türkiye göçü 

   Tezcan, Nurper; Karakoç, Defne; Kındap, Arda; Şen, Mustafa Mert; Çavaş, Mehmet Can (Bilkent University, 2018)
   Yıllardır Silistre’de bir kasabada yaşayan Türk kökenli Tunaboylu ailesi, burada azınlık olarak yaşamalarına rağmen ne halk tarafından ne de devlet tarafından dışlanıyordu. Tunaboylu ailesi, Silistre’de sahip olduğu mal ...