Now showing items 1-19 of 19

  • 1934 ve 1978 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan göçlerin Cumalı ve Saygın aileleri üzerinden incelenmesi 

   Yıldırım, Cemre Öznur; Tabak, Hüseyin Burhan; Özgü, Işıl; Saygın, Tuna; Avcı, Adnan Alper (Bilkent University, 2022)
   Bugün Bulgaristan olan topraklar bir zamanlar Osmanlı himayesi altındaydı. Bunun sonucu olarak Bulgaristan bağımsızlığını ilan ettiğinde birçok Müslüman Türk aile Bulgaristan topraklarında yaşamaya devam etti. Bulgaristan’da ...
  • 1940 yılında Baydan ailesinin Bulgaristan'dan kaçışı ve 1989'da Çalışkan ailesinin Türkiye'ye zorunlu göçü üzerinden Türkiye-Bulgaristan göçünün incelenmesi 

   Şen, Oğuz; Baydan, İrem; Kara, Hamiyet Aybike; Erdem, Eymen; Arıcı, Buse (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, 1940 ve 1980 Bulgaristan Göçleri 1939 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Baydan ailesi ve 1989 yılında göç eden Çalışkan ailesi üzerinden incelenecektir. İlk bölümde, 1940 ve öncesini kapsayan ...
  • 1950 Bulgar göçü ve Öztürk ailesi 

   Ural, Sena Beyza; Özer, İsmail Kaan; Mumcu, Nazan Eda; Barak, Ezgi; Koçer, Aykut Fatih (Bilkent University, 2021)
   İkinci Dünya Savaşı sonrası Bulgaristan hükümetinin rejim değişikliğine gitmesiyle Bulgaristan’da bazı sorunlar ortaya çıktı. Bunlardan birkaçı Türklerin isim değişikliğine zorlanması, Türkçenin kısmen yasaklanması ve ...
  • Aysel Özgür’ün Türkiye’ye getiriliş süreci ve olayın etkileri 

   Nasır, Deniz; Sezen, Övgüm Can; Cankurtaran, Atadan Egemen; Çakırcalı, Cenk; Dalçık, İlsu (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş bir ailenin kızı olan Aysel Özgür’ün Türkiye’ye getirilme sürecini araştırıldı ve 1987 ve 1988 yılları arasında yaşanmış bu olay sonuçlarıyla beraber tartışıldı. Aysel Özgür, ...
  • A Bipolar society: Formation of national consciousness among the Turkish minority in Bulgaria (1918-1944) 

   Akıncı, Arda (Bilkent University, 2017-01)
   This thesis is written in order to examine one of the most crucial periods in the history of the Turkish minority in Bulgaria. The years after the end of the World War I, until the establishment of the communist regime, ...
  • Bulgaria : history and postcommunist transition 

   İzgü, Adem (Bilkent University, 2005)
   This thesis analyses establishment and transition of Bulgaria in chronological order, starting from the emergence of an independent Bulgarian kingdom in the Balkans to modem Bulgaria, mainly elabor^ing changes in the ...
  • Bulgaristan ve Türkiye arasında: Şimşek Ailesi'nin göçü 

   Topçu, Atakan; Şimşek, Ecem; Yavuzyılmaz, Ata; Güngör, Selin; Karakurt, Ecem (Bilkent University, 2020)
   Şimşek ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nın uzun yıllar önce iskan politikasıyla Bulgaristan'a yerleştirmiş olduğu ailelerden biriydi. Kuzey Bulgaristan'daki köylerinde refah içerisinde yaşayan Şimşek ailesi ve onlar gibi ...
  • Bulgaristan'da bir kadın Türk milletvekili Hatice özgür üzerinden 1989 Bulgar göçü 

   Karaşahin, Arda; Özoğlu, Berfin Su; Aktunç, Deniz; Güler, Eren Yiğit; Özel, Ongun (Bilkent University, 2018)
   Bu proje kapsamında Bulgaristan’da azınlık konumunda olan Türk halkını temsilen genç yaşta milletvekilliği yapmış, sonrasında ise Bulgaristan hükümetinin uygulamış olduğu baskılar ve sert yaptırımlar sonucu birçok Türk ile ...
  • Bulgaristan-Türkiye göçü: Mutlu ailesi’nin hikâyesi 

   Mutlu, Yasin; Yurtsev, Mehmet Ali Atabey; Saday, Barkın; Şahinkoç, Efe Mert; Ocakoğlu, Aylin (Bilkent University, 2021)
   Bu araĢtırma yazısı 1984-1989 Bulgaristan-Türkiye zorunlu göçünü konu almaktadır. Bu araĢtırma Ali Mutlu ve Shazie Mutlu çiftinin bu göçte yaĢadıklarını konu alacaktır. Bu araĢtırmada çeĢitli gazete, makale ve dergi ...
  • Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Çalışkan ailesinin hikayesi 

   Ataman, Aylin; Tosun, Atılay Tuna; Yıldırım, Yiğit; Akyüz, Makbule; Gültekin, Ecem Yaren (Bilkent University, 2020)
   Çalışkan ailesi, asıl ismi Pazarcık olan Komünizm döneminde ise ismi Tolbuhin olarak değiştirilen Dobriç şehrine bağlı Omurfakıh köyünde ikamet etmekteydi. 1984 yılında isim değişikliği ile başlayan psikolojik baskılara ...
  • Casuslukla suçlanan bir Bulgar Türkü: Osman Kılıç 

   Aydoğan, Melike Fatma; Tekin, İrem; Özkurt, İrem; Özbek, Yüksel Talip; Alpdemir, Yusuf (Bilkent University, 2020)
   Bir Bulgar Türkü olan Osman Kılıç, 1920 yılında Bulgaristan'ın Razgrad vilayetinde doğdu. Komünist Parti'nin iktidara gelmesi üzerine Bulgaristan'da yaşayan azınlıkların maruz kaldığı kötü muameleye tanık oldu. Kılıç, ...
  • Containing Tito : US and Soviet policies towards Yugoslavia and the Balkans 

   İşyar, Levent (Bilkent University, 2005)
   This thesis examines the early Cold War in the Balkans by bringing historical and regional factors into play. In particular, it focuses on the plans for a Balkan federation and the Balkan Pact. The major actor in these ...
  • The first casting mould for a ‘Syrian Bottle’ from Lipnik, Bulgaria 

   Leschtakov, L.; Zimmermann, Thomas (Walter de Gruyter GmbH, 2021-08-25)
   The following article presents the first mould ever discovered for casting a so-called “Syrian Bottle”, a distinctive vessel type that originated in Mesopotamia around the mid 3rd millennium BC and ...
  • The impact of constitutions on democratization : cases of Hungary and Bulgaria 

   Elbasani, Arolda (Bilkent University, 2002)
   This study seeks to analyze the correlation between constitutions and democratization by comparing the cases of Hungary and Bulgaria. It suggests that the democratic credentials of constitutions are dependent to the ...
  • The Pomaks: conversion to islam in the Western Rhodope mountains in the 15th century 

   Avcı, Dilara (Bilkent University, 2019-06)
   In this thesis, the religious conversion process among the local population in the Western Rhodope, an area under the rule of the Ottoman Empire,is examined. The importance and location of the Rhodope during the expansion ...
  • "Septemvriiche" newspaper as a visual representation of the state-party-art-culture relations in Bulgaria 1946-1993 

   Pecheva, Tania Ivanova (Bilkent University, 2002)
   This study lays in the general fields of “arts and politics” and “arts and state” relationships. These indisputably broad fields are restricted in this work by concentrating on a specific historical period (1946-1993), ...
  • Şampiyon halterci Halil Mutlu ve Türkiye’de halter sporu 

   Tınar, Ahmet Zülküf; Tepe, Remzi; Altın, Enise Feyza; İnci, Yusuf; Erdem, Zehra (Bilkent University, 2020)
   Bu araştırmada dünyaca tanınan halter sporcusu Halil Mutlu’nun hayatı incelendi. Bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Halil Mutlu’nun Bulgaristan’daki çocukluk hayatı, Bulgaristan hükümetinin Türkler ...
  • Tunaboylu ailesinin 1951 Bulgaristan Türkiye göçü 

   Tezcan, Nurper; Karakoç, Defne; Kındap, Arda; Şen, Mustafa Mert; Çavaş, Mehmet Can (Bilkent University, 2018)
   Yıllardır Silistre’de bir kasabada yaşayan Türk kökenli Tunaboylu ailesi, burada azınlık olarak yaşamalarına rağmen ne halk tarafından ne de devlet tarafından dışlanıyordu. Tunaboylu ailesi, Silistre’de sahip olduğu mal ...
  • Victims or intruders? Refugee portrayals in the news in Turkey, Bulgaria and the UK 

   Özdora Akşak, Emel; Connolly-Ahern, Colleen; Dimitrova, Daniela (Sage Publications, 2021-09-09)
   News shapes audiences’ views of people and events beyond their immediate physical environment. Since the mass migration of refugees from Syria represents one of the worst humanitarian crises in modern history, its news ...