Now showing items 1-7 of 7

  • Atasözlerinde adil dünya inancı 

   Dik, T. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Halk edebiyatı alanında geçmişten günümüze dek yapılmış olan çalışmalara bakılırsa, atasözlerini farklı bağlamlarda inceleyen pek çok araştırma ile karşılaşılacaktır. Yine son dönemlerde edebiyat alanında, psikoloji biliminin ...
  • Atasözlerinde metaforların işleyişi 

   Erdem, Servet (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Metaforların atasözlerinde nasıl işlediği üzerine yapılan bu çalışma, metafor gibi anlamın örtülmesini sağlayan bir edebi sanatın atasözlerinde neden kullanıldığı sorusuna yanıt getirmeyi amaçlamaktadır. “Seçme” ve “yer ...
  • "Atasözü" neydi, ne oldu? 

   Ulusoy Aranyosi, Ezgi (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Literatürde, atasözünün nasıl tanımlanabileceği sorusuna verilen cevaplar, ya atasözlerini diğer sözsel formlardan ayırt etmeye yarayacak birtakım özelliklerin saptanması, ya da yapısal çözümleme yoluna gidilerek atasözlerinin ...
  • Deste gol be âb dâden ve dilin olmazsa olmaz unsurları olarak söz kalıpları 

   Ceylan, Emre (2010)
   Üç farklı kök hikâyeye dayanan Farsçadaki Deste gol be âb dâden (Çiçeği suya vermek) deyimi pek çok versiyonuyla birlikte yüzlerce farklı anlamda kullanılır. Öyleyse fonksiyonalistlerin iddia ettiği gibi söz kalıpları, “az ...
  • Sözlü gelenekten sözün geleneksizliğine: atasözü ve reklam 

   Çoban, S. B. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Sözlü kültür ve medya arasındaki ilişkiye dair folklor çalışmalarında, medyanın sözlü kültür unsurlarını hangi biçimlerde ve neden kullandığına dair tespitlerde bulunulmuş, ancak genellikle bu çalışmalarda iletişim ...
  • Türk-Bulgar ortak kültürü 

   Yalçın, Emruhan (Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2009)
   Türkler ve Bulgarlar yüzyıllar boyunca birlikte yaşamışlardır. Osmanlılar Orta Asya ve Anadolu kültürünü Bulgaristan 'a taşımışlardır. Türk kültürü doğal olarak yaşadığı bu coğrafyanın insanının ortaya koyduğu maddî ve ...
  • Yeraltı edebiyatinda sözel anlatı kalıplarının dönüşümü 

   Uslu, M. F. (Geleneksel Yayıncılık, 2005)
   Yeraltı Edebiyatı genel özellikleriyle kendini toplumsal iktidarın merkezlerinin dışında, ortalama olanher şeye karşı bir duruşla ve bunun ötesinde toplumsal yapı tarafından dışta bırakılmışları kahramanlaştırarakkuran bir ...