Now showing items 1-5 of 5

  • Atasözlerinde adil dünya inancı 

   Dik, T. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Halk edebiyatı alanında geçmişten günümüze dek yapılmış olan çalışmalara bakılırsa, atasözlerini farklı bağlamlarda inceleyen pek çok araştırma ile karşılaşılacaktır. Yine son dönemlerde edebiyat alanında, psikoloji biliminin ...
  • Atasözlerinde metaforların işleyişi 

   Erdem, S. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Metaforların atasözlerinde nasıl işlediği üzerine yapılan bu çalışma, metafor gibi anlamın örtülmesini sağlayan bir edebi sanatın atasözlerinde neden kullanıldığı sorusuna yanıt getirmeyi amaçlamaktadır. “Seçme” ve “yer ...
  • "Atasözü" neydi, ne oldu? 

   Aranyosi, E. U. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Literatürde, atasözünün nasıl tanımlanabileceği sorusuna verilen cevaplar, ya atasözlerini diğer sözsel formlardan ayırt etmeye yarayacak birtakım özelliklerin saptanması, ya da yapısal çözümleme yoluna gidilerek atasözlerinin ...
  • Sözlü gelenekten sözün geleneksizliğine: atasözü ve reklam 

   Çoban, S. B. (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Sözlü kültür ve medya arasındaki ilişkiye dair folklor çalışmalarında, medyanın sözlü kültür unsurlarını hangi biçimlerde ve neden kullandığına dair tespitlerde bulunulmuş, ancak genellikle bu çalışmalarda iletişim ...
  • Yeraltı edebiyatinda sözel anlatı kalıplarının dönüşümü 

   Uslu, M. F. (Geleneksel Yayıncılık, 2005)
   Yeraltı Edebiyatı genel özellikleriyle kendini toplumsal iktidarın merkezlerinin dışında, ortalama olanher şeye karşı bir duruşla ve bunun ötesinde toplumsal yapı tarafından dışta bırakılmışları kahramanlaştırarakkuran bir ...