Now showing items 1-10 of 10

  • Fearful faces do not lead to faster attentional deployment in individuals with elevated psychopathic traits 

   Hoppenbrouwers, S. S.; Munneke, Jaap; Kooiman, K. A.; Little, B.; Neumann, C. S.; Theeuwes, J. (Springer New York LLC, 2017)
   In the current study, a gaze-cueing experiment (similar to Dawel et al. 2015) was conducted in which the predictivity of a gaze-cue was manipulated (non-predictive vs highly predictive). This was done to assess the degree ...
  • Geçmişten günümüze Azerbaycan Kültür Derneği'nin tarihi ve Türkiye'de Azerbaycan kültürünün gelişmesine katkıları 

   Baydar, Makbule Berfin; Toraman, Ceren; İğdır, Laiye Burcu; Süncer, Nuri Can; Bedir, Alperen (Bilkent University, 2018)
   Bu makale, 1 şubat 1949 yılında kurulan Azerbaycan Kültür Derneği üzerinden Türkiye’de Azerbaycan kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürecini ve Azerbaycan Kültür Derneği’nin Azerbaycan kültürünün Türkiye’de ...
  • İnşaat Mühendisleri Odası'nın tarihçesi ve faaliyetleri 1977-1980 

   Dıdın, Ömer; Özçınar, Fuat Cem; Fidaye, Gonca Nur; Volkan, Ezgi; Kulkuloğlu Şevki Gavrem (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırma İnşaat Mühendisleri Odası'nın 1956 yılındaki kuruluşundan, 1980 yılına kadar olan süreci aydınlatma gayesi gütmektedir. Giriş kısmı ile beraber toplam dört kısımdan oluşmaktadır. Giriş kısmında, araştırmada ...
  • Kuruluşundan günümüze Kızılcahamam'daki köy dernekleri: Beşkonak Köyü örneği 

   Çakar, Begüm; Akçay, Cafer Mertcan; Deniz, Merve; Kaya, Selin; Toplupata, Utku (Bilkent University, 2018)
   “Kuruluşundan Günümüze Kızılcahamam’daki Köy Dernekleri: Beşkonak Köyü örneği” adlı çalışmanın konusu Kızılcahamam’da 1960’lı yıllarda yoğun olarak gerçekleşen iç göçün ve sebeplerinin incelenmesi, Beşkonak Köyü örnek ...
  • Kırım Tatarları topluluklarının Türkiye'de teşkilatlanması ve bu teşkilatların kurumsallaşması 

   Akyıldız, Aytaç; Arslan, Aybüke; Atay, Eray Ünsal; Erçoban, Şükrü Can; Tomris, Mehmet Tolga (Bilkent University, 2018)
   “Kırım” ismi verilen yarımadada yüzyıllardır yaşamakta olan Kırım Tatarları, Anadolu topraklarına devamlı surette göç etmişlerdir. XIIX. ve XIX. yüzyıllarda kişi sayısı olarak en yoğun zamanlarını yaşamış olan bu göç ...
  • Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği' kuruluşu ve tarihçesi 

   Arslan, Ebru; Koç, Abrek Atakan; Yıldırım, Tarık; Değerli, Furkan Eren (Bilkent University, 2020)
   Kafkasya tarih boyunca Ruslar için önemli bir bölge olmuştur. Rusya, sıcak denizlere inme politikası kapsamındabu bölgede yaşayan Kafkas halklarına zulmetmiştir. Halk Rusya'nın baskılarına karşı koymaya çalışsa da başarılı ...
  • Muğla Yörük Obaları Derneği ve Yörük Obaları şenlikleri 

   Alper, Zeynep; Canyurt, Burak; Kızılkaya, Hazal; Toker, Ege Furkan; Türkoğlu, Mehmet Oğuz (Bilkent University, 2018)
   Muğla Yörük Obaları Derneği ve şenlikleri ekseninde gelişen makale, genel olarak Yörük Obaları Derneği’nin tarihçesini, faaliyet alanlarını, şenliklerini, misyonunu ve amaçlarını sözlü kaynak aracılığıyla detaylı bir biçimde ...
  • Oya Anne ve Kasımpaşa çocuk Yuvası'nda çocuklara adanarak geçen 60 yıl 

   Karataş, Alpcan; Çelik, Saltuk Buğrahan; Gür, Şehzade; Keskin, Ufuk; Tekin, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   Oya Kayacık, 1938 yılında Beşiktaş’ta doğmuştur. çocukluğunu ve gençliğini burada geçirmiş, Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra 1961 yılında amcasının önerisiyle Kasımpaşa çocuk Yuvasında çalışmaya başlamıştır. Burada ...
  • Robert Koleji Mezunlar Derneği tarihi 

   Köker, İdil; Tepe, Ekin; Sönmez, Hüseyin Arda; Yalçın, Sedat Can (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan Robert Koleji Mezunlar Derneği’nin tarihinin incelenmesi amaçlanmıştır. Robert Koleji’nin tarihine, bu okulun mezunlar arasındaki önemine, derneğinin kuruluş sürecine ...
  • Türkiye Ormancılar Derneği 

   Sefercik, Recep; Öztürk, Ünsal; Baykara, Oğuzhan; Yıldız, Tanıl; Tümer, Dilek Şevval (Bilkent University, 2020)
   Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye'nin en eski sivil tabanlı derneklerinden biridir, ve kökleri kurulduğu 1924 yılına kadar gitmektedir. Tarihsel olarak, dernek Türk ormancılığı üzerindeki en önemli etkenlerden biri ...