Now showing items 1-9 of 9

  • Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı: Yekta Güngör özden'in hayatı 

   Polat, Defne; Memigüven, Sena; Ekinci, Gizem; Çiçekçi, Gökçe; Göktaş, Sena Ceren (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada, Anayasa Mahkemesi eski başkanı Sayın Yekta Güngör özden’in hayat hikayesi belirli konu başlıkları altında incelenmiştir. Süreç içinde Tokat’tan Ankara’ya uzanan hayat hikayesi ve Atatürk’e beslediği yoğun ...
  • Anayasa Mahkemesi son kadın üyesi: Zehra Ayla Perktaş 

   Yılmaz, Melih Berk; Saltan, Yusuf; Çoban, Onur; Türkölmez, Emir; Kuk, Beyza Buse (Bilkent University, 2020)
   Türk Medeni Kanunu ile ivmelenen toplumsal çağdaşlaşma süreci ile birlikte kadının sosyoekonomik anlamda, iş hayatındaki yerinin gelişimi araştırılmaya değer bir başlıktır. Bu tez kapsamında; üst düzey kadın hâkimlerden ...
  • Anayasa mahkemesi’nin son dönem kararlarında yasa ile yetkilendirmenin anlamına ilişkin gözlemler 

   Dalkılıç, Elvin Evrim (Türkiye Barolar Birliği, 2018)
   1982 Anayasası gereği kural olarak idarenin kuruluş ve faaliyetleri kanuna dayanmalı dolayısıyla kanuni idare ilkesine aykırı olmamalıdır. Nitekim idareye kanunla tanınması gereken düzenleme yetkisinin bu bağlamda yasama ...
  • Çelişkili mahkeme kararları ve adil yargılanma hakkı 

   Yılmaz, Ejder (2021)
   Uygulamada alt dereceli mahkemelerin benzer vakıalara uygulanacak hukuk kuralım farkh yorumlayarak farklı kararlar vermesi olağan bir durum olup yapılması gereken bu tür kararların kanun yollu incelemesinde yüksek mahkemeler ...
  • İdarenin denetim yetkisinin özel kişilere devrine Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı 

   Dalkılıç, Elvin Evrim (Ankara Barosu, 2013)
   Bir tür idari faaliyet olarak idari denetim yetkisi kamu hizmeti ya da kolluk faaliyeti kapsamında incelenebilir. Eğer idari denetim yetkisi kolluk faaliyeti olarak değerlendirilirse, bu yetkinin özel kişilere devri ...
  • Temel normların ve hukukun özünün koruyucusu, görünmez kahraman Türk Anayasa Mahkemesi 

   Deveci, Yasemin; Apan, Orkun Ayberk; Türközmen, Gökhan; Kozan, Ağa Baran; Bıçakçı, Tuğana (Bilkent University, 2018)
   Türk Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde, 22 Nisan 1962 tarihinde hukuk dünyamıza girmiştir. O tarihten bu yana, bazı değişikliklere uğramış olsa da hukukumuzda hep çok önemli bir yer teşkil etmiştir. Temel normların ...
  • Türk Anayasa Mahkemesi'nin yargısal aktivizmi ve siyasal elitlerin tepkisi 

   Özbudun, Ergun (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2007)
   Bu makale, tarihsel bir perspektifte, Türk Anayasa Mahkemesi’nin yargısal aktivizm alanında atmış olduğu adımları eleştirmekte ve bu tutuma ilişkin siyasal elitlerin verdiği tepkiyi örneklendirmektedir. Türkiye’de devlet ...
  • Türkiye'nin ilk ve tek kadın Anayasa Mahkemesi Başkanı: Tülay Tuğcu 

   Arı, Giray; Bayar, Zeynep; Köksal, Selin Irmak; Sızmaz, Sedef (Bilkent University, 2020)
   Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Tülay Tuğcu, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldığı eğitimin ardından başarılı bir hukuk kariyeri izlemiştir. Kariyerine serbest ...
  • Türkiye’de 1990-2000 arası kapatılan siyasi partiler 

   Hocaoğlu, Emir Kadir; Adalı, Ahmet; Usul, Ali Onathan; Solmaz, Çağla; Tekin, Hasan Yiğit (Bilkent University, 2021)
   Siyasi partiler demokratik bir toplumun yapı taşlarından biridir ve bir ülkenin iç yüzünü yansıtırlar. Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla 1945'te başlamıştır. Ve bu çok partili sistem çatışmalarla doludur. Çünkü tarih ...