Now showing items 1-4 of 4

  • 1982 Anayasası ile başlayıp 1987 referandumuna kadar giden siyasi yasaklar süreci 

   Çakır, Başak; Özdabakoğlu, Yaren; Keskin, İlhan; Şentürk, Pınar; Atalay, Doğa (Bilkent University, 2019)
   1980 öncesi Türkiye’nin içinde bulunduğu gerek ekonomik açıdan kötü durumlar, gerekse zıt görüş çatışmaları 1980 Askeri Darbesi’ne gerekli ortamı hazırlamış ve Milli Güvenlik Konseyi yönetimi ele almıştır. Konseyin bahsedilen ...
  • Akademi tarihinde Tan Ailesi: Turgut Tan ve Mine Göğüş Tan 

   Haliloğlu, Ali ilhan; Konak, Baturay; Seylan, Doğa; Ece, Doruk; İkizler, Gizem (Bilkent University, 2020)
   Mine Göğüş Tan lise eğitimini Amerika'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yapıp Washington State Üniversitesi'nde sosyoloji yüksek ...
  • Temel normların ve hukukun özünün koruyucusu, görünmez kahraman Türk Anayasa Mahkemesi 

   Deveci, Yasemin; Apan, Orkun Ayberk; Türközmen, Gökhan; Kozan, Ağa Baran; Bıçakçı, Tuğana (Bilkent University, 2018)
   Türk Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde, 22 Nisan 1962 tarihinde hukuk dünyamıza girmiştir. O tarihten bu yana, bazı değişikliklere uğramış olsa da hukukumuzda hep çok önemli bir yer teşkil etmiştir. Temel normların ...
  • Türkiye Sayıştayında denetim kapsamı ve denetim kapsamının değişimi 

   Akarsu, Alkım Ege; Akdemir, Sefa Baha; Doğan, Kaan; Kanter, Sena; Kendırli, Yılmaz (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede geçmişten günümüze Sayıştayın tarihçesi, denetim kapsamı, bu kapsamın değişimi ve uluslararası denetim standartlarının etkileri incelenecektir. Geniş bir zaman aralığında Sayıştayın işlevinden ve gelişiminden ...