Now showing items 1-4 of 4

  • Belleklerde Madimak ve şair Zerrin Taşpınar'ın anıları 

   Ergen, Derya Deniz; Oymagil, Elif; Naktiyok, Gökçen Nilay; Öndin, Ilgaz; Canbaz, Miray Yasemin (Bilkent University, 2020)
   Bu makalede, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta gerçekleşen olayı hazırlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal zemin, olay günü yaşananlar, olayın belleklerde edindiği yer ve algılanışı olaydan sağ çıkan Zerrin Taşpınar'ın ...
  • Halkın genetiği değiştirilmiş ürünlere/üretilme süreçlerine yönelik algıları ve etik inançları 

   Özgen, Ö.; Emiroğlu, Haluk; Serpen, A. S.; Benlioğlu, B. (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2013)
   Bu araştırmanın amacı, halkın genetiği değiştirilmiş ürünlere ve üretilme süreçlerine yönelik fayda/risk algıları ile etik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma materyalinin toplanmasında karşılıklı ...
  • Stratejik iletişim modeli ve güvenlik alanına uygulanabilirliği 

   Gürcan, Metin (Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 2012)
   Stratejik iletişim, uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak maksadıyla eylem-söylem paketi olarak kodlanmış mesajların en uygun yer ve zamanda, en uygun vasıta ile, en güçlü etkiyi yaratacak ve en senkronize ...
  • Tüketiciler ve genetiği değiştirilmiş ürün grupları: algılar ve etik inançlar üzerine bir araştırma 

   Özgen, Ö.; Emiroğlu, Haluk; Serpen, A. S.; Benlioğlu, B. (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2013)
   Bu araştırma, tüketicilerin genetiği değiştirilmiş ürün gruplarına yönelik (gıda, ilaç, kozmetik ve deterjan) fayda-risk algıları ile etik inançlarının belirlenmesi amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Ankara’da kamu ...