Now showing items 1-3 of 3

  • The formation of Alevi syncretism 

   Selmanpakoğlu, Ceren (Bilkent University, 2006)
   The aim of this study is to explore the formation of Alevi syncretism by examining historical facts and religious interactions. By understanding how Alevis adapted various cultural, religious and social phenomena, and ...
  • Reconstructing the political : a study on contemporary Alevi politics from a generative structuralist perspective 

   Göker, Emrah (Bilkent University, 1999)
   The thesis, fırstly, introduces and engages in a critica! relationship with the sociological theory (namely, generative structuralism) of Pierre Bourdieu, retbinking his understanding of politics as a "field". For this ...
  • Silifke tahtacıları 

   Üçyıldız, Ardıç; Saftekin, Alp Görkem; Gazioğlu, Baran Berk; Ölmez, Emre; Kılıçarslan, Ada (Bilkent University, 2019)
   Tarih boyu Türkiye toprakları, coğrafi konumunun bir sonucu olarak, çeşitli kültürlerin ve farklı toplumların barındığı bir bölge olma özelliğini sürdürmüştür. Alevi Türkmen Tahtacılar bu konuda verilebilecek örneklerden ...