Now showing items 1-4 of 4

  • Kerim Yaycılı'nın hayatı ve edebi kişiliğnde yaşamının etkisi 

   Arkış, Ayça; Berber, Ezgi; Kılıçarslan, Lara; Uğuz, Müge; Yıldız, Yiğitcan (Bilkent University, 2018)
   1910’lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu çöküş yıllarındadır. Bu çöküşü hızlandırmak isteyen İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın çok uluslu oluşunu Osmanlı’ya karşı kullanmak ve azınlıkları milliyetçilik akımı ile kışkırtma gayesi ...
  • Modern-ulus devletin kuruluş ve gelişme sürecinde folklor, şiir ve fakelore 

   Çamkara, Ayşe (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Bu çalışmada, Türk şiirinin modern-ulus devletin kuruluş ve gelişme dönemlerinde oynadığı rol ve uğradığı değişim süreci üzerinde durulmaktadır. Buna göre, Tanzimat döneminden itibaren Divan şiirinin yerine batılı anlamda ...
  • Nilgün Marmara: intiharı bağlamında analizi ve ölümü üzerine spekülasyonlar 

   Gürgenyatağı, Serhat; Şenel, Sefer Giray; Soytorun, Elif Zeynep; Topselvi, Selahaddin; Akyıldırım, Deniz (Bilkent University, 2020)
   Nilgün Marmara 1958 yılında İstanbul’da doğmuş, Maarif Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Lisans bitirme tezini Sylvia Plath üzerine yazmıştır. Sylvia Plath’ın sanatından ekilenmiş ve ölüm üzerine ...
  • Sokağa adı verilen adam: Mustafa Ataman 

   Ataman, Ali Emir; Okay, Eda; Beşen, Fatih; Özdemir, Belgi Günce; Özcan, Haşimcan Kaan (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırmada 1908 yılında doğan, Konya’nın önemli yerel şair ve gazetecilerinden olan Mustafa Ataman’ın mesleki, edebi ve erken hayatı incelenmiştir. Edebi kişiliği kendisinin kişisel arşivlerinden bulunan yazı, fotoğraf, ...