Now showing items 1-1 of 1

    • Bilimsel etik ve intihal 

      Özenç Uçak, N.; Birinci, Hatice Gülşen (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2008)
      Bu makalede bilimsel iletişim ve etik konuları ele alınmakta ve bilimsel alanda görülen etik dışı davranışlar incelenmektedir. Özellikle intihal konusu üzerinde durularak, intihalin ne olduğu, türleri, yapılış nedenleri, ...