Now showing items 1-1 of 1

    • 1946-1950 dönemi Türkiye işçi hareketlerinde Hürbilek Gazetesi'nin rolü 

      Fenercioğlu, Lara; Kılınç, Fatma Özge; Yılmaz, Ahmet Ayberk; Say, Baykam (Bilkent University, 2020)
      1945 yılı itibariyle çok partili hayata geçen ve sınıf esaslı örgütlenmelerin yolu açılan Türkiye'de, örgütsüz olarak çalışan işçilerin sendikalar altında toplanma çalışmaları başlamıştır. Çok partili hayata geçiş ile ...