Now showing items 1-7 of 7

  • 1980'den günümüze Et ve Balık Kurumu 

   Serdar, Mahmut Can; Papila, Ece; Deliktaş, Çağan Yiğit; Topçuoğlu, Ege Sedef; Buğa, Melike (Bilkent University, 2018)
   Bu çalışmada, Et ve Süt Kurumunun, eski adıyla Et ve Balık Kurumunun, 1980 yılından günümüze kadar olan gelişim süreci; kuruluş sürecini ve kurumun genel amaçlarını da kapsayarak ele alınmıştır. Araştırma; Et ve Süt ...
  • Akdeniz Bölgesinin dev bacası: Afşin-Elbistan Termik Santralinin iktisadi ve politik izleri 

   Güler, Ramazan Burak; Arslan, Mehmet Atakan; Gürgül, Nil; Ceran, Gözde; Uzan, Mahmut Hakan (Bilkent University, 2020)
   1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi sonrası Türkiye’de de enerji politikalarına verilen önem artmıştır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına yeni politikalar uygulanmış ve birçok girişimde bulunulmuştur. Bunlardan ...
  • Bağımsız idari otoriteler veya düzenleyici kurullar 

   Tan, T. (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2002)
   "Bağımsız idari otorite" veya "düzenleyici kurul" kavramları Türk kamu yönetiminde yeni bir yapılanmayı simgelemektedir. Bu yeni yapılanma yalnız idare hukuku ve yönetim bilimi öğretisinde değil, özellikle yasama-yürütme-yargı ...
  • Ceza infaz kurumlarının özelleştirilmesi 

   Orhan, Uğur (Seçkin Yayıncılık, 2019)
   Ceza infaz kurumlarının bugünkü anlamıyla (tam özel model) özelleştirilmesi 1984 yılında gerçekleştirilmiştir. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ceza infaz kurumunun özelleştirilmesini takiben, Anglo-Amerikan ...
  • Çayırhan Termik Santrali 

   Çelik, Musa Burak; Alp, Merve; Perkgöz, Mehmet Batuhan; Gülay, Muhammed Saim; Erdem, Oğuz (Bilkent University, 2020)
   Bu araştırmada, Türkiye'nin 35. Ankara'nın ise 2. büyük termik santrali olan Çayırhan Termik Santrali'nin 1976'da temellerinin atılmasından başlayarak günümüze kadar geçirdiği tarihi tüm süreçler ayrıntılı olarak ...
  • İnebolu Limanı ve tarihsel önemi 

   Üstün, Mina; Karahan, Ecem; Özdemir, Gizem; Özben, Özgün; Dere, Oğuzhan (Bilkent University, 2018)
   Yapımının neredeyse iki asır sürmesiyle tarihte sayılı örneklerden olan İnebolu Limanı’nın inşaatı ve bu süre boyunca içinde bulunmuş olduğu çeşitli tarihsel dönemlerin limanın yapımına olan etkileri bu makalede incelenmiştir. ...
  • Türk Telekom tarihi 

   Gözdemir, Almina; Gedik, Berkan; Tütüncü, Can; Kaymak, Cemre; Çelik, Ekim (Bilkent University, 2020)
   Bu çalışmada, Türkiye’nin telekomünikasyon sektöründeki en önemli temsilcilerinden biri olan Türk Telekom’un, 1980li yıllardan itibaren telekomünikasyondaki modernleşme çalışmaları ile başlayıp PTT bünyesinden ayrılması ...