Now showing items 1-1 of 1

    • Hüseyin Mazlum Bababalım’ın hayatı ve ailesi 

      Yağcı, Denizhan; Kuştepe, Nabi; Girgin, İpek; Aytuğ, Sezen Deniz (Bilkent University, 2019)
      Bektaşiliğin Balım Sultan soyundan geldiğini iddia eden ve Dediği Sultan Tekkesi’nde vazifelerini yerine yerine getirmektedir. Balım Sultan’ın adını ailenin soyadında yaşatmaktadırlar. Bababalım ailesi, Milli Mücadele’nin ...