Now showing items 1-1 of 1

    • Hristiyan Rum Ortodoksları: Mersin örneği 

      Zarifoğlu, Alara; Karabey, Ayşe Deniz; Pektaş, Deniz; Arslan, Emre; Tezcan, Yiğit (Bilkent University, 2022)
      Mersin Hristiyan Rum Ortodoksları, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve dinî açılardan heterojen yapısının bir parçasıdır. Cemaat, demokratik bir yönetim altında din ve vicdan özgürlüklerini sağlayarak yüzyıllardan beri süregelen ...