Now showing items 1-1 of 1

    • Dönüştürücü liderliğin Türkiye bağlamında yeniden kavramsallaştırılması 

      Karakitapoğlu Aygün, Zahide; Gümüşlüoğlu, Lale (Turkish Psychologists Association, 2013)
      Bu çalışma, dönüştürücü liderliğin kültürel ve tarihsel açıdan özel bir konumu olan ülkemizde nasıl algılandığını ve tanımlandığını, boyutlarının neler olduğunu ve Batı literatüründen ne tür farklılıklar gösterdiğini ...