Now showing items 1-2 of 2

  • Hristiyan Rum Ortodoksları: Mersin örneği 

   Zarifoğlu, Alara; Karabey, Ayşe Deniz; Pektaş, Deniz; Arslan, Emre; Tezcan, Yiğit (Bilkent University, 2022)
   Mersin Hristiyan Rum Ortodoksları, Türkiye’nin sosyal, kültürel ve dinî açılardan heterojen yapısının bir parçasıdır. Cemaat, demokratik bir yönetim altında din ve vicdan özgürlüklerini sağlayarak yüzyıllardan beri süregelen ...
  • The Role and influence of "Nationalist Action Party" in Turkish political life 

   Arslan, Emre (Bilkent University, 1999)
   This thesis is an attempt to explain and explore the role and influence of Nationalist Action Party (МНР) in Turkish political life. This study examines the rise of МНР in recent years both as a political party and as a ...