Now showing items 1-3 of 3

  • İmge işleme yoluyla çubuk kod yersenimi 

   Öktem, R.; Çetin, A. Enis (IEEE, 2005-05)
   Bu özette imge işleme kullanılarak çubuk kod bölgesi çıkarımı ele alınmıştır. Çubuk kodlar birbirine paralel açık-koyu doğrulardan oluştuklarından, ikili bir ayrıt haritasında da belirli bir oryantasyonda birbirine bağlı ...
  • Lossless image compression by LMS adaptive filter banks 

   Öktem, R.; Çetin, A. Enis; Gerek, O. N.; Öktem, L.; Egiazarian, K. (Elsevier, 2001)
   A lossless image compression algorithm based on adaptive subband decomposition is proposed. The subband decomposition is achieved by a two-channel LMS adaptive filter bank. The resulting coefficients are lossy coded first, ...
  • Plaka tanıma amaçlı alternatif öznitelik çıkarma yaklaşımları 

   Duman, Ş.; Öktem, R.; Çetin, A. Enis (IEEE, 2005-05)
   Otomatik plaka tanıma, güvenlik sistemleri ve trafikle ilgili uygulamalarda önemli yer tutmaktadır. Bu bildiride, plaka tanıma amaçlı farklı öznitelik çıkarma yaklaşımları ele alınmaktadır. Bu amaçla önce hiyerarşik bir ...