Now showing items 1-2 of 2

  • Etkileşimli görsellik kullanılarak el aletlerinin sağlarlık tahmini 

   Çalışkan, Yiğit; Duygulu, Pınar; Şahin, E. (IEEE, 2012-04)
   Günlük hayatta bir iş için seçilecek el aleti genellikle o aletin dış görünüşü ve nesneler üzerindeki etkisinden yola çıkılarak seçiilir. Bu etki, seçilen aletin sağlarlığını (ing. affordance) belirler. Bu çalışmanın amacı, ...
  • Perception, learning and use of tool affordances on humanoid robots 

   Çalışkan, Yiğit (Bilkent University, 2013)
   Humans and some animals use di erent tools for di erent aims such as extending reach, amplifying mechanical force, create or augment signal value of social display, camou age, bodily comfort and e ective control of ...