Now showing items 1-20 of 38

  • Adalet Ağaoğlu`nun Dar zamanlar üçlemesinde "kimlik" sorunsalı 

   Akkıyal, Berna (Bilkent University, 2005)
   Adalet Ağaoğlu, since she published her first novel Lying Down to Die in 1973, has been one of the leading names of Turkish Literature thanks to her approach to the social developments and the narrative features she has ...
  • Ahmet Hâşim şiirlerinde zaman 

   Kocabay, Hatice (Bilkent University, 2010)
   Poet and prose writer Ahmet Hâşim (1884-1933), a unique contributor to Modern Turkish Literature, penned down various great works. Although significant amount of scholarly research in the form of memoir and survey has ...
  • Ahmet Mithat Efendi romanlarında metinsel kararsızlık 

   Aksoy Sheridan, Rukiye Aslıhan (Bilkent University, 2009)
   Bu tezde Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Dürdâne Hanım, Taaffüf, Mesâil-i Muğlâka ve Jön Türk romanlarının incelenmesi sonucunda, söz konusu metinlerde, kadının toplumsal konumu, kölelik, ahlak, ...
  • Arketip bir yolculuk içinde, narsistik bir kitap biçiminde : Beyaz Kale 

   Yıldırım (Mirol), Çiğdem (Bilkent University, 2011)
   Orhan Pamuk’s third novel The White Castle (1985) is also his first novel referred to as “hard to read” and “incomprehensible”. These two pieces of feedback from conventional readers looking for a fixed meaning in the ...
  • Asaf Hâlet Çelebi şiirlerinde ara konumda fantastik 

   Akdeniz, Sıla (Bilkent University, 2010)
   Asaf Hâlet Çelebi, not being involved in any poetic movement, was considered to be “odd” or “extraordinary” in his time, and is still widely seen as such today. Due to the difference and peculiarity of his poetry, he was ...
  • Behçet Necatigil şiirlerinde halk anlatısı motiflerinin metinlerarasılık bağlamında dönüştürülmesi 

   Baykal, Nurulhude (Bilkent University, 2014)
   This thesis is about the re-formation of folk narrative motifs in Behcet Necatigil’s poetry, famous for continuing the written and oral tradition, and is also about what happens in this process of intertextuality. Firstly, ...
  • Bilge Karasu'nun Gece'sine metin ve okur odaklı bir yaklaşım 

   Özata, Jale (Bilkent University, 2003)
   Bilge Karasu (1930-1995), a prominent figure in Turkish literature, reached readers with his first novel Night (1985) after his exquisite short story books such as Troya’da Ölüm Vardı (1963), Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı ...
  • Bir ideoloji olarak Murathan Mungan şiiri 

   Caner, Fırat (Bilkent University, 2002)
   Poetry of Murathan Mungan as an Ideology Murathan Mungan (b. 1955), interprets “the ideological context of daily details” as one of the main themes of his literary works. There is an attempt of finding and manipulating ...
  • Cemal Süreya şiirinde bedenin yazınsallaşması 

   Ergül, Mehmet Selim (Bilkent University, 2003)
   Cemal Süreya (1931-1990), one of Turkey’s major poets, explores the female body in his works. The bodies in Süreya’s poetry can be studied under three headings: Poems about the “other body” where the narrator is constructed ...
  • Cenap Şahabettin'in seyahat mektuplarında oryantalist etkiler 

   Aydemir, Uygar (Bilkent University, 2010)
   This thesis is about the depiction of the East and the representations of the Easterners in the works by the Turkish poet and author Cenap Şahabettin. Cenap wrote three pieces of travel literature after his official and ...
  • Cumhuriyet öncesi kadın yazarların romanlarında toplumsal cinsiyet ve kimlik sorunsalı (1877-1923) 

   Günaydın, Ayşegül Utku (Bilkent University, 2012)
   Womanhood and gender relationships have been one of the first questions taken up as the natural extension of the modernization paradigm between the declaration of the First Constitution and the Republic. Even though ...
  • Düzenin ve kadının karşısında bir "garip" Oğuz Atay 

   Yavuz, Ayşe Duygu (Bilkent University, 2011)
   One of the most important authors of the 20th Century Modern Turkish novel, Oğuz Atay's (1934-1977) works have not so far been taken into consideration in light of gender-focused literary analysis as a whole. In this ...
  • Ece Ayhan ve tarih yaklaşımı 

   Orhan, Ahmet (Bilkent University, 2002)
   This study has been carried out to investigate a sense of "the understanding of history" that has been said to exist in Ece Ayhan's poetry. Within this framework, first of all the concept of how history was handled has ...
  • Edip Cansever şiirinde tek seslilik : Tragedyalar ve Ben Ruhi Bey Nasılım 

   Atabağsoy, Naim (Bilkent University, 2010)
   One remarkable point about the poetry of Edip Cansever (1928–1986), who is among modern Turkish poetry’s most distinctive voices, can be seen in the relationship between his poems and the concepts of polyphony and ...
  • Fahri Celalettin Göktulga'nın öykülerinde anomi ve geçmişe kaçış 

   Aydın, Bilgen (Bilkent University, 2003)
   Fahri Celâlettin Göktulga (1895-1975) is a short story writer of a transitional period that started in the II. Meşrutiyet period (Constitutional Monarchy, 1908) and lasted until the end of the one-party era (1950). ...
  • Gülten Akın şiirlerinde kadın duyarlığı 

   Alp, Ruken (Bilkent University, 2007)
   Considered as one of the leading figures in Turkish Literature, Gülten Akın writes poetry for over 50 years. Although her poetry is classified in three groups by critics, it is my assertion that, basically “the female ...
  • Halk anlatılarında ensest 

   Abalı, Nefise (Bilkent University, 2011)
   The aim of this study is to ascertain incest theme in Turkish folk narratives and to analyse biological and psychological factors and social and cultural perception of incest phenomenon. In this sense, the incest theme ...
  • Hilmi Yavuz şiirine metin-merkezli bakış 

   Aka, Pınar (Bilkent University, 2002)
   The poems of Hilmi Yavuz (1936) -who is one of the leading poets and writers of Turkish Literature- are suitable for a text-centered study. This work is based on all of the poems of the poet included in the books, Hüzün ...
  • İlhan Berk şiirinde nesne sorunu 

   Akgün, Ali (Bilkent University, 2002)
   The poetics of İlhan Berk (b. 1918), one of the most creative Turkish poets, depends on continuous change. Every poem is a new start for Berk who wishes to write the world itself. Since Berk, who includes many objects ...
  • İzlek ve biçem ilişkisi açısından Suat Derviş romanlarının Türk edebiyatındaki yeri 

   Uluğtekin, Melahat Gül (Bilkent University, 2010)
   This study analyzes the novels of Suat Derviş (1905-1972) by exploring theme and style interrelatedness and discovering how to contextualize her within the history of Turkish literature. Although thirteen Suat Derviş ...