Now showing items 2193-2212 of 24237

  • The Baghdad Pact : an Anglo-American quest for policy in the Middle East 

   Çetiner, Yusuf Turan (Bilkent University, 1995)
   This study considers the making of the Baghdad Pact in the Middle East and analyses the Anglo-American relations around this security organisation. A defense organisation which was to embody states bordering south of the ...
  • Bağcılığı ve şarapçılığı ile Bozcaada 

   Gürkan, Ege Kaan; Şaplı, Ayşenur; Savucu, İpek; Alpay, Abdullah Can; Taş, Gökhan (Bilkent University, 2020)
   Bozcaada halkının geleneksel geçim kaynakları bağcılık ve şarapçılık iken yakın tarihte turizmin de adaya gelmesi ile adalıların hem gelir kaynakları hem de yaşam şartları değişime uğramıştır. Adadaki bu değişimi inceleyip ...
  • Bağlam ağaçları ile ardışık doğrusal olmayan bağlanım 

   Vanlı, N. Denizcan; Kozat, Süleyman S. (IEEE, 2014-04)
   Bu bildiride, ardışık doğrusal olmayan bağlanım problemi incelenmiş ve bağlam ağaçları kullanarak etkili bir öğrenme algoritması sunulmuştur. Bu amaçla, bağlanım alanı parçalara ayrılmış ve oluşan bölgeler bağlam ağacı ile ...
  • Bağlama yapımında bir marka: Tekeli Ailesi ve Bekir Tekeli 

   Akcaoğlu, Damla; Ergüven, Melike; Arslan, Sümeyye; Kaplan, Asude; Hafızoğlu, Melis (Bilkent University, 2020)
   Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar Türk kültürünün bir taşıyıcısı olarak gelen saz, pek çok insanda gerek çalmak gerek yapmak için bir merak uyandırmaktadır. Araştırmanın ana konusu olan Kastamonulu saz ustası Bekir ...
  • Bağlamsal çıkarımla nesne sezimi 

   Kalaycılar, Fırat; Aksoy, Selim (IEEE, 2009-04)
   Bu bildiride, sezim başarımını arttırmada tek tek sezilmiş nesneler arasındaki bağlamsal ilişkilerden yararlanan bir nesne sezim sistemi tanıtılmaktadır. Bu çalışmadaki ilk katkı, iki boyutlu görüntü uzayında yapılan ...
  • Bağlı şirketi kayba uğratma suretiyle hâkimiyetin hukuka aykırı kullanımı 

   Gültepe, İrem (Bilkent University, 2020-12)
   Şirketler topluluğu, Türk hukukunda ilk defa 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenlenmiştir. Şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemeler kapsamında, bir şirketin başka bir şirket üzerinde TTK madde 195 ...
  • Bağımsız araştırmacı Rıfat Bali 

   Başaraner, Sarp Güney; Örgü, İdil İrem; Başaran, Miraç Vuslat; Uysal, Orhun Bertan; Kocakurt, Burcu (Bilkent University, 2016)
  • Bağımsız idari otoriteler veya düzenleyici kurullar 

   Tan, T. (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2002)
   "Bağımsız idari otorite" veya "düzenleyici kurul" kavramları Türk kamu yönetiminde yeni bir yapılanmayı simgelemektedir. Bu yeni yapılanma yalnız idare hukuku ve yönetim bilimi öğretisinde değil, özellikle yasama-yürütme-yargı ...
  • Baǧlanırlıkla yönlendirilmiş uyarlamalı dalgacık dönüşümü ile üç boyutlu model sıkıştırılması 

   Köse, Kıvanç; Çetin, A. Enis; Güdükbay, Uğur; Onural, Levent (IEEE, 2007-06)
   Dikdörtgensel olmayan dalgacık dönüşümüne dayalı çok çözünürlüklü üç boyutlu model sıkıştırılması için iki yöntem önerilmektedir. Bunlar Sıradüzensel Ağaç Yapılarının Kümelere Bölütlenmesi (Set Partitioning In Hierarchical ...
  • Baharat mekânları: Antalya’da yerel ve turistik baharatçılar 

   Mudara, Meryem (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 2012)
   Baharatın, mutfaklarda yer alan önemli bir tatlandırıcı olmakla kalmadığı, yemeklere lezzet vermenin de ötesinde, yiyenlere şifa da verdiği eskiden beri bilinmektedir. Baharat ve baharat ticaretinin gündelik yaşamdaki yeri ...
  • Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi'nin tarihi 

   Dağdeviren, Ulvi Cihan; Gül, Burak Can; Kumantaş, Aysimay Işık; Yaman, Yiğit Can; Koç, İlhan (Bilkent University, 2019)
   1955 yılından 1990’lı yıllara kadar olan dönemde Bahçelievler Deneme Lisesi’nin kuruluşu ve gelişimi bunu yanında da Türkiye’nin genel atmosferinin ve okulun eğitim sisteminin değişmesi sonucu kalitesinin düşmesi ...
  • Bahri Dağdaş ve tarım 

   Özkan, Muhammet Oğuzhan; Kaya, Ceren; Elvanlıoğlu, Eylül Dilge; Esin, Birsu Rana; Sakaoğlu, Zeynep (Bilkent University, 2018)
   Araştırmada 1965-1969 yılları arasında Süleyman Demirel Hükümeti’nin tarım bakanlığını yapmış olan Bahri Dağdaş’ın yaşamını, siyasi hayatını ve Türkiye’ye Yeşil Devrim’in getirilmesine yönelik katkılarını incelemek ...
  • Bakanların bireysel siyasal sorumluluğuna eleştirel bir bakış 

   Onar, E.; Kontacı, E. (Ankara Üniversitesi, 2011)
  • Baker’s theory of material constitution and thinking things into existence 

   Kiymaz, Tufan (University of Warsaw, Institute of Philosophy, 2018)
   The paper provides a critical evaluation of Lynne Rudder Baker’s nonmereological theory of material constitution in light of the “thinking into existence” objection, formulated by Theodore Sider and Dean W. Zimmerman. ...
  • Bakkaliyeden sanayiye geçişte Nuhu'un Ankara Makarnası 

   Şatırlar, Beril; Çelikcan, Ece; Çiçek, Emin; Gürsoy, Hazal; Eskiyapan, Mina (Bilkent University, 2013)
  • Baku expedition of 1917-1918 : a study of the Ottoman policy towards the Caucasus 

   Murgul, Yalçın (Bilkent University, 2007)
   The Ottoman expedition to Baku has central importance in Caucasus between the Bolshevik Revolution and end of the WWI. Since the Ottoman expedition to Baku was the most concrete action towards domination of the area, it ...
  • Bakırcılar Çarşısı : Antep’in gizli kahramanları 

   Kalır, Ramazan; Karahan, Remzi; Atıcı, Gizem; Tutcu, Gizem; Uysal, Ramazan (Bilkent University, 2015)
  • Balance in resource allocation problems: a changing reference approach 

   Erkan, Hale (Bilkent University, 2018-06)
   Fairness has become one of the primary concerns in resource allocation problems, especially in settings which are associated with public welfare. Using a pure e ciency maximizing approach may not be applicable while ...
  • Balance of power in the Black Sea in post cold war era: Russia, Turkey and Ukraine 

   Sezer, Duygu Bazoğlu (Rowman & Littlefield Publishers, 1995)
  • Balance of power theory meets Al Qaeda : dynamics of non-state actor balancing in postinternational politics 

   Denk, Aytaç (Bilkent University, 2008)
   The bulk of studies on the balance of power, which constitutes balance of power theory, suggest that only states are involved in balance of power dynamics. This thesis maintains that exclusion of non-state actors (NSAs) ...