Cumhuriyet dönemi'nin ilk yıllarında özel sektör ve sanayileşmede Nuri Demirağ'ın önemi

Date
2012
Authors
Çalış, Gülçin
Düz, Aysu
Nardemir, Togay
Keskin, Selman
Ulukaya, Taner
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)