Department of Computer and Instructional Technology Teacher Education

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • ItemOpen Access
  ACM-W: global growth for a local impact
  (Walter de Gruyter GmbH, 2021-05-19) Tims, J.; Ayfer, Reyyan; Ayfer, Reyyan
  ACM-W is the community within the Association for Computing Machinery (ACM) that is dedicated to issues of gender equality in Computer Science. ACM-W works globally to support, celebrate and advocate for the full participation of women in all aspects of the computing field. This article presents a brief history of ACM-W with an emphasis on the global growth of the organization. A summary of the primary programs of ACM-W is provided to further highlight the global impact of our work. Also included are examples of how ACM-W is partnering with other computing and scientific organizations to realize greater impact in the arena of gender equality.
 • ItemOpen Access
  OPAC Kullanıcıların bilgi arama stratejilerinin analizi
  (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 2008) Olcay, N. E.; Koçberber, Seyit; Soydal, İ.; Alır, G.; Koçberber, Seyit
  İşlem Kütüklerinin izlenmesi yöntemi, son yıllarda kullanıcıların bilgisayar ile olan etkileşimlerini ortaya çıkarmak ve ekran başında sergiledikleri davranışları izleyebilmek için araştırmacılar tarafından başvurulan önemli bir yöntem olmuştur. Kullanıcıların OPAC’ları (Online Public Access Catalog - Herkesçe Erişilebilir Çevrimiçi Kütüphane Katalogları) taramaları esnasında sistem üzerinde gerçekleştirdikleri tıklamalar, sorgularını ifade ediş biçimleri bilgibilimle ilgilenen araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Konu ile ilgili araştırmalar genellikle işlem kütüklerinin analizi ile gerçekleştirilmektedir. Çünkü bu veriler, kullanıcıların bilgisayar ile olan etkileşimlerinin objektif olarak izlenmesini sağlamakta ve kullanıcıların bilgi arama davranışları konusunda fikir vermektedir. Bu durum, bilgi hizmetlerinin planlanmasında olduğu kadar arayüz ve bilgi sistemleri tasarımında da son derece önemlidir. Çalışmamızda, üniversite kütüphanesi OPAC kullanıcıları ile ilgili şu sorulara yanıt aranmıştır: Kullanıcılar OPAC’a nereden bağlanmaktadırlar? Kullanıcılar OPAC’larda tarama yaparken ne tür davranışlar sergilemektedirler? Kullanıcılar arayüz sunmuş olduğu seçeneklerden ne kadar faydalanmaktadırlar. Çalışma ayrıca, kullanıcıların arama yaptıkları esnada yönelttikleri sorgu cümlelerini nasıl ve neden değiştirdikleri sorularını da yanıtlamayı amaçlamaktadır. Araştırma verileri Bilkent Üniversitesi web OPAC’ına ait işlem kütüklerinden oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesine 192.619 satırdan oluşan işlem kütüklerinin analiz edilmesi ile başlanmıştır. Analizler sonucunda OPAC kullanıcılarının yarıdan biraz fazlasının Bilkent Üniversitesi yerleşkesi dışından olduğu, kullanıcıların genelde kendilerine sunulan varsayılan (default) ayarları tercih ettikleri, fazla tıklamalardan katıldıkları, Boole işleçleri ve benzeri yardımcı sorgulama araçlarını kullanmak yerine doğal dille ve “basit tarama” ekranından sorgulama yapmayı tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca, kullanıcıların sorgulama ardından gelen sonuç sayfalarından ilkini incelemeyi genelde yeterli buldukları, bunu yeterli bulmayanların çoğunluğunun da en fazla beşinci sayfaya kadar gittikleri belirlenmiştir. Bu bulguların yanı sıra, veriler bir de oturumlara ayrılmış, her oturumda yöneltilen sorgular ve bunlarda yapılan değişiklikler izlenmiştir. Belirlenen 24.797 farklı oturumun çoğunda (%57) kullanıcıların sisteme birden fazla sorgu yönelterek oturumu sürdürdükleri görülmüştür. Bu durum, sorgu değişiklikleri olarak kabul edilmiş, Özellikle altı ve daha fazla sorgu cümlesinin yöneltildiği oturumlardaki değişiklikler incelenmiştir. Bu oturumlarda kullanıcılar genellikle sorgu sözcüklerini tamamen değiştirerek, aynı oturum içerisinde aradıkları konuyla ilgili farklı yaklaşımlar sergileyerek kaynaklara ulaşmaya çalışmaktadırlar. Elde edilen bu bulgulara göre, OPAC’ların daha kullanıcı dostu bir biçimde hazırlanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kullanıcıların fazla seçenek sunan karmaşık ekranlardan kaçındıkları dikkate alınmalı ve sistem tasarımları bu yaklaşıma uygun olarak yapılmalı ya da yeniden gözden geçirilmelidir. Böylece kolay kullanılabilen sistemler elde edilebilecek, aynı zamanda da bilgi arama araçları ve bilgi kaynaklarından daha etkin bir biçimde yararlanılabilecektir.
 • ItemOpen Access
  Use of intuitive tools to enhance student learning and user experience
  (ACM, 2009) Altın, Rukiye; Bektik, Mustafa; Ekşioǧlu, Nuray; Koray, Can; Öner, Ömer Canbek; Sadetaş, Merve; Şener, Hilal; Şimşek, D.; Ma, C. C.; Price, C.; Routh, C. R.
  Most user interfaces today present system functions by use of verbal or iconic symbols on static 2D menu pages organized in a hierarchical system [1]. This is unnatural to all human beings and must be learned, thus being a barrier between the full use and understanding of computer systems. With this problem in mind we set out to build a website and collaborative application for International Childrens Center (ICC) which could be used not only across languages but across ages as well. This effort was tested on a daily basis by a multinational team consisting of students from the United States and Turkey as well as children from the respective countries. This attention to usability will not only lead to an intuitive tool for the client but also teach the students in the course how to build intuitive user interfaces.
 • ItemOpen Access
  Keeping the pace in CS-1 through the use of CMS
  (ACM, 2009) Kültür, Can
  In this poster, it is aimed to share the experience of using course management systems (CMS) in a CS-1 course. The aim was to focus on the individual needs of students while learning programming. Creating a social online environment for solving exercises and sharing solutions seemed to be effective to support instructors as well as students.
 • ItemOpen Access
  Working across time zones in cross-cultural student teams
  (ACM, 2009) Altın, Rükiye; Bektik, Mustafa; Ekşioglu, Nuray; Koray, Can; Öner, Ömer Canbek; Sadetaş, Merve; Şener, Hilal; Şimşek, Duygu; Ma, C. C.; Price, C.; Routh, C.
  The ability to collaborate with fellow workers from different cultures on international projects is a key asset in today's job market . International projects add new dimensions to student teamwork. These types of projects give students the opportunity to participate in collaboration that is remote, cross-cultural, and linguistically challenging. This proposal examines an international term project completed by the computing students of Rose-Hulman Institute of Technology and Bilkent University.
 • ItemOpen Access
  Fine arts perspective in user interface design
  (ACM, 2009) Kültür, Can; Veryeri Alaca I.
  In this poster, we first aim to explain an interdisciplinary approach and question an idea and attempt. Second, we aim to underline challenges and enablers of such an attempt. This idea can be briefly summarized as "inclusion of learning activities and assessments that are applied in coordination with the Department of Fine Arts might be necessary in terms of developing visual design skills". The target of this approach is improving the courses like 'human computer interaction' or 'user-interface design'.
 • ItemOpen Access
  The effect of video tutorials on learning spreadsheets
  (ACM, 2010) Aydınol, Ayşe Begüm; Gültekin, Özgür
  In this study a video tutorial for spreadsheet use (Excel) will be prepared by two undergraduate students by using a recorder and applied on a group of students to understand how effective this kind of a tutorial is to increase student achievement. Copyright 2010 ACM.
 • ItemOpen Access
  Assessment methods and how teachers and students view them in a computer science course at Uppsala University
  (ACM, 2010) Ezel, Mithat Canberk
  I have examined concepts of assessments and aimed to see differences between teachers and students opinions. I created a questionnaire and sent it to three groups in CS department at Uppsala University. These groups were undergraduate student, graduate students and teachers in CS. Copyright 2010 ACM.
 • ItemOpen Access
  Advantage of using Web 2.0 applications in class
  (ACM, 2010) Aydinol, Ayşe Begüm; Gültekin, Özgür
  In this study the advantage of using Web 2.0 applications in terms of increasing student attention and enthusiasm will be emphasized by presenting the example of community service activities which were supported by the blog usage. Copyright 2010 ACM.
 • ItemOpen Access
  Bilkent news portal: A personalizaba system with new event detection and tracking capabilities
  (ACM, 2008) Can, Fazlı; Koçberber, Seyit; Bağlıoğlu, Özgür; Kardaş, Süleyman; Öcalan, Hüseyin Çağdaş; Uyar, Erkan
 • ItemOpen Access
  On determining cluster size of randomly deployed heterogeneous WSNs
  (IEEE, 2008) Sevgi, C.; Koçyiğit, A.
  Clustering is an efficient method to solve scalability problems and energy consumption challenges. For this reason it is widely exploited in Wireless Sensor Network (WSN) applications. It is very critical to determine the number of required clusterheads and thus the overall cost of WSNs while satisfying the desired level of coverage. Our objective is to study cluster size, i.e., how much a clusterhead together with sensors can cover a region when all the devices in a WSN are deployed randomly. Therefore, it is possible to compute the required number of nodes of each type for given network parameters.