Physical Education Unit

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • ItemOpen Access
  Bilkent Üniversitesi Amerikan futbol takımının fiziksel ve fizyolojik özellikleri
  (Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 2005) Uğraş, Alper; Savaş, S.; Uğraş, Alper
  Bu çalışmada Bilkent Üniversitesinde okuyan ve Amerikan futbol takımında oynayan erkek 25 sporcu öğrencilerin yapılan 10 haftalık hazırlık çalışmaların sporcu öğrencilerin (yaş: 20.36 ± 1.55) fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine yapmış olduğu etkileri değerlendirmiştir. Sporcu öğrencilerin fiziksel ve fizyolojik kapasitelerini ölçmek için yaş, boy, kilo, vücut yağ yüzdeleri (VYY), aerobik güçleri (MaxVO2), istirahat kalp atım sayıları, anaerobik güçleri, uzun atlamaları, dikey sıçramaları, esneklikleri, pençe kuvvetleri (sağ ve sol), bacak kuvvetleri test edilerek elde edilen değişkenler arasında mukayese yapılmıştır. Ölçümlerde elde edilen her bir fizyolojik değişken (p<0.05 ve p<0.01) anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Vücut Yağ Oranı**, Aerobik Güç (MaxVO2)**, ve Esneklik** değerleri arasında istatistiksel olarak (p<0.05 ve p<0.01) anlamlı bir fark bulunurken, geriye kalan fizyolojik değişkenler ; Yaş, Boy, Kilo, İstirahat Kalp Atım Sayısı, Dikey sıçrama, Anerobik güç , Sağ ve Sol Pençe Kuvvetleri, Bacak Kuvvetleri değerleri arasında ise istatistiksel olarak (p<0.05 ve p<0.01) seviyesinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.
 • ItemOpen Access
  Aerobik egzersizlerin bazı fizyolojik özellikler ve kan yağları üzerine etkileri
  (2004) Uğraş, Alper; Savaş, S.; Uğraş, Alper
  Bu araştırma, Bilkent Üniversitesinde okuyan ve Amerikan futbol takımında sporcu olan erkek 25 denek (yaş: 20.36 ± 1.55) üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın amacı, özel dayanıklılık antrenman programının bazı fizyolojik özellikler ve kan yağları üzerine yapmış olduğu etkileri tespit etmektir. Sporcu öğrencilere 8 hafta boyunca haftada 4 gün toplam 32 antrenman olmak üzere özel dayanıklılık antrenman programı uygulanmıştır. Deneklerin fiziksel ve fizyolojik kapasitelerini ölçmek için yaş, boy, vücut ağırlığı, aerobik güçleri (MaxVO2), istirahat kalp atım sayıları, anerobik güçleri, kan basınçları ve kan yağları ön test – son test olarak değerlendirilip ölçümlerde elde edilen her bir fizyolojik değişken (p<0.05 ve p<0.01) anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, düzenli olarak spor yapmayan üniversitedeki erkek öğrencilerden rastgele yöntemle oluşturulan kontrol grubu (n = 25, yaş: 21.56 ± 1.575) üzerinde de aynı testler ön ve son test olarak uygulanmıştır Sonuç olarak, Aerobik Güç (MaxVO2)** ve sistolik kan basıncı* değerleri arasında istatistiksel olarak (p<0.05 ve p<0.01) anlamlı bir fark bulunurken, geriye kalan fizyolojik değişkenler ; Yaş, Boy, Vücut Ağırlığı, İstirahat Kalp Atım Sayısı, Anerobik güç, Diastolik kan basıncı ve kan yağ değerleri arasında ise istatistiksel olarak (p<0.05 ve p<0.01) seviyesinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.