Show simple item record

dc.contributor.authorÖlmez, Eren
dc.contributor.authorErtürk, İbrahim
dc.contributor.authorAydoğan, Bahadır
dc.contributor.authorÇetin, Mehmet Alper
dc.contributor.authorŞimşir, Muhammet Hikmet
dc.date.accessioned2021-04-09T11:36:54Z
dc.date.available2021-04-09T11:36:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76201
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 24-25).en_US
dc.description.abstractTürk mühendisler 1940’larda Türkiye’nin gelişmesinde rol sahibi meslek gruplarından biridir. Mustafa İnan bu dönemin önemli figürlerindendir. 1911 yılında Adana’da mütevazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İnan, İsviçre’deki Eidgenössische Technische Hochschule Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamlayarak zamanın önde gelen mühendislerinden biri olmuştur. Sahip olduğu güncel mühendislik bilgileriyle Türkiye’de birçok genci eğitmiş; İngilizce, Türkçe ve Almanca dillerinde makaleler yayınlamıştır. Çevirdiği birçok eser ve düzenlediği kongrelerle Türk mühendisliğinin öncülerinden biri olmuştur. Sadece mühendislik dalında değil Süleyman Demirel, Oğuz Atay ve Yahya Kemal gibi farklı alanlardan dönemin birçok tanınan isminin saygısını kazanmıştır. Bu çalışmada Mustafa İnan’ın başta mühendislik olmak üzere nitelikleri, zamanının ve günümüz Türkiye’sine etkileri, bilime katkısı anlatılmıştır.en_US
dc.description.abstractTurkish engineers were one of the key factors of the development of Turkey in the 1940s. Mustafa Inan was an important figure of this era. Inan was born in 1911 to a family of the middle class. He successfully received his doctorate from the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, and this made him one of the leading engineers in his profession. With the up-to-date engineering knowledge, he has educated Turkish youth and published many papers in a variety of languages such as English, Turkish and German. He has been one of the leading personalities of Turkish engineering with the conferences he has organised and translations he has made. Not only in the area of engineering but also in other areas, he has gained the respect of many well-known people of his era such as Suleyman Demirel, Oguz Atay and Yahya Kemal. In this paper, some characteristics, primarily on engineering, of Mustafa Inan and his impact on Turkey and science have been discussed.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Tuğçe Kancı.en_US
dc.format.extent29 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesTuğçe Kancı, HIST 200-003 (2020-2021 Fall);8
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectMustafa İnanen_US
dc.subjectTürk mühendisliğien_US
dc.subjectBilim insanıen_US
dc.subjectAkademien_US
dc.subjectİTÜen_US
dc.subjectTurkish engineeringen_US
dc.subjectScientisten_US
dc.subjectAcademyen_US
dc.subjectİstanbul Technical Universityen_US
dc.titleTürkiye Cumhuriyeti’nin öncü akademisyen ve mühendislerinden Mustafa İnanen_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3448


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike