Show simple item record

dc.contributor.authorDaver, Gizem
dc.contributor.authorYiğit, Nihan
dc.contributor.authorDurlanık, Emre
dc.contributor.authorÇelik, Cemal Öktem
dc.contributor.authorOrhan, Kıvılcım
dc.date.accessioned2021-04-08T12:56:56Z
dc.date.available2021-04-08T12:56:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76170
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 20-22).en_US
dc.description.abstractMetin Erksan 1929’da doğmuş, Sanat Tarihi eğitimi almış, kendi kontrolünü ve bakış açısını filmlerinde yansıttığı için “Auteur” olarak nitelendirilmiş ve Türk sinemasına yön vermiş bir yönetmendir. Özellikle 1960’tan sonra çektiği filmlerde toplumsal gerçekliklere ve kadın sorunlarına yer vererek, döneminin çizgilerinin dışına çıkmaktan korkmayarak, diğer yönetmenlerden ayrılmayı başarmıştır. Türk Kültürü hakkında gerçekçi ve cesur yapıtlar ortaya koyduğu için çektiği filmler ses getirmiştir. 1950-1960 Türkiye’si tarihsel anlamda incelendiğinde, kadın okuma-yazma oranın düşük olduğu, kadınların iş hayatında çok az yer aldığı ve toplumun kadınlara öncelikli olarak annelik görevi verdiği bu dönemde Metin Erksan, filmlerinde güçlü kadınlara yer vererek farkındalık oluşturmuştur. Metin Erksan hem şehir, hem de köy hayatındaki değer yargılarını, yaşam mücadelesini, mülkiyet hakkını dönemin siyasal iklimi eşliğinde beyaz perdeye aktarırken, yoksulluk, eşitsizlik, adalet ve özgürlük kavramlarına dikkat çekmiş, sadece Türk izleyicisinin değil, dünya otoritelerinin de beğenisini kazanmıştır.en_US
dc.description.abstractMetin Erksan was born in 1929 and studied Art History. He was a director that led Turkish cinema and was named “Auteur” due to his representation of his control and point of view in his films. He managed to stand out among other directors by being brave enough to go beyond the lines of his time especially after 1960 with the movies in which he deals with social realities and problems of women. He made impression as he produced realistic and bold works of art about Turkish culture. Metin Erksan, raised awareness about women rights, featuring strong women in his films between 1950-1960 in which female literacy rate was low, women did not take much part in business and motherhood was considered the primary task of women. Metin Erksan drew attention to notions like poverty, inequality, justice, freedom and was appreciated by not only the Turkish audience but also the world authorities as he depicted value judgements, struggle for life, property rights of both city and village life within the political structure of the country to the big screen.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Tuğçe Kancı.en_US
dc.format.extent22 pagesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.relation.ispartofseriesTuğçe Kancı, HIST 200-3 (2020-2021 Fall);5
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectTürk sinemasıen_US
dc.subjectMetin Erksanen_US
dc.subjectToplumsal gerçekçiliken_US
dc.subjectSinemada kadınen_US
dc.subjectMülkiyet hakkıen_US
dc.subjectTurkish cinemaen_US
dc.subjectSocial realismen_US
dc.subjectWomen in cinemaen_US
dc.subjectProperty righten_US
dc.titleMetin Erksan filmlerinde toplumsal değerlerin işlenişien_US
dc.typeStudent Projecten_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.identifier.itemidSPB3445


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike