Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbilen, Arif Barış
dc.date.accessioned2021-03-31T01:57:12Z
dc.date.available2021-03-31T01:57:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1303-6556
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/76024
dc.description.abstractTaşınmaz üzerinde rehin hakkına sahip olan alacaklının asıl yetkisi, alacağını elde edemediği takdirde, taşınmazı paraya çevirmek ve elde edilen meblağdan alacağını öncelikle almaktır. Bununla birlikte kanun koyucu, rehin konusu taşınmazın rehnin kurulmasından sonra değer kaybına uğraması nedeniyle hakkı tehlikeye düşecek olan rehinli alacaklıya MK m. 865-867 hükümleri vasıtasıyla bir takım ek yetkiler de vermiştir. Rehin konusu taşınmazdaki değer kaybına taşınmaz malikinin kusurlu hareketlerinin yol açıp açmamasına göre değişiklik arz eden bu yetkiler, kimi zaman mahkemeden taşınmaz malikinin belirli bir davranışta bulunmasının yasaklanmasını isteme, kimi zaman gerekli önlemleri kendiliğinden alma, kimi zamansa borçludan alacağı için başka güvence göstermesini, rehinli taşınmazın eski hâle getirilmesini ya da kısmî ödeme yapmasını isteme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile, rehin konusu taşınmazın değerinin düşmesi karşısında menfaati zedelenebilecek olan rehinli alacaklının sahip olduğu hakların neler olduğu, bunların kapsamı ile hangi durum ve koşullarda kullanılabilecekleri konularına açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleGalatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectRehin hakkıen_US
dc.subjectRehinli taşınmazen_US
dc.subjectTeminatın değer kaybetmesien_US
dc.subjectRehinli alacaklının haklarıen_US
dc.subjectMK m. 865-867 hükümlerien_US
dc.titleRehin konusu taşınmazın değer kaybına uğraması karşısında rehinli alacaklının haklarıen_US
dc.title.alternativeRights of the creditor against depreciation in the mortgaged property valueen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage1205en_US
dc.citation.epage1238en_US
dc.citation.volumeNumber19en_US
dc.citation.issueNumber2en_US
dc.publisherGalatasaray Üniversitesien_US
dc.contributor.bilkentauthorÖzbilen, Arif Barış


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record