Show simple item record

dc.contributor.authorÇekinel, Beyza
dc.contributor.authorAkman, Emir
dc.contributor.authorAkgül, Ömer Faruk
dc.contributor.authorDemirer, Ömer Yağız Ogeday
dc.contributor.authorÇakır, Yunus Emre
dc.date.accessioned2020-12-03T10:38:52Z
dc.date.available2020-12-03T10:38:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54742
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 21-23).
dc.description.abstractBu çalışmada Türk Cerrahi Derneğinde kadın cerrah üye sayısının erkek üye sayısına göre oldukça az olmasının ve 2008'e kadar derneğin hiç kadın başkanının bulunmamasının nedenleri; Türk kadınının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar gelişen Türk Tıp ve Cerrahi Bilimi'ndeki yeri üzerinden araştırılmıştır. Araştırmada sorulan sorular dernekteki cinsiyet eşitsizliğinin, dernek içerisinde bulunan bazı sorunlardan mı yoksa genel olarak Türk Tıp ve Cerrahisi'nde mevcut olan sorunlardan mı kaynaklandığını belirlemeye yöneliktir. Araştırmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda ihtisas yapan ilk kadın hekim olan, Türk Cerrahi Derneğinin kuruluşundan bu yana ikinci kadın ve güncel başkanı olan Profesör Doktor Seher Demirer'in tecrübelerinden ve düşüncelerinden yararlanılmıştır.
dc.description.abstractThis study aims to find out the reason why the female surgeon members of Turkish Surgical Society (TCD) is an extreme minority, when compared to male members, and why there has not been any women presidents in TCD until 2008. In order to find an explanation to this matter this study also examines woman's place in medicine and its development through the formation of the Republic of Turkey to date. Questions are asked to find whether the gender inequality in TCD is caused because of the problems within the TCD or because of broader problems that exist in Turkish medicine and surgical science. Professor Doctor Seher Demirer's opinions and experiences are intensively used in this study, who is the first woman doctor to specialize in the General Surgical Department of Ankara University and also the up to date and second woman president of TCD.
dc.description.statementofresponsibilityby Merve Biçer.
dc.format.extent23 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesMerve Biçer, HIST 200- (2019-2020 Spring) ; -
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectTürk Cerrahi Derneğien_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectCinsiyet eşitsizliğien_US
dc.subjectTıpen_US
dc.subjectProfesör Doktor Seher Demireren_US
dc.subjectTurkish Surgical Societyen_US
dc.subjectWomanen_US
dc.subjectGender inequalityen_US
dc.subjectMedicineen_US
dc.subjectProfessor Doctor Seher Demirer.en_US
dc.subject.lccBİÇER HIST 200-/- 2019-20
dc.titleTürk Cerrahi Derneği'nde kadınların pozisyonunun Türk kadınının toplumdaki ve tıptaki yeri üzerinden incelenmesi
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3214en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike