Show simple item record

dc.contributor.authorZunluoğlu, Hüseyin Bahadır
dc.contributor.authorKasap, Deniz
dc.contributor.authorÖzyuvalı, Ömer
dc.contributor.authorÖztürk, Selahattin Cem
dc.date.accessioned2020-12-03T10:38:40Z
dc.date.available2020-12-03T10:38:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54710
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 16-18).
dc.description.abstractBeşiktaş Anadolu Lisesi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan liselerden biridir. Yıllardır eğitim kurumu olarak hizmet vererek günümüze kadar gelen Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin binası, Osmanlı Devleti'nden bugüne Çırağan Baskını gibi muhtelif tarihi olaylara ve V. Murat gibi isimlerin yaşamlarına tanıklık etmiştir. Bu çalışmada Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin ve yapının geçmişten günümüze tarihi ve yaşadığı değişiklikler konu edinilmiştir. Projede okulun eğitim kurumuna dönüştürülmeden önce Çırağan Sarayı'nın Harem dairesi olarak kullanılmasına, bu haremin mimarisine, mimarı Sarkis Balyan'a, geçmişte cereyan eden ve Osmanlı Dağılma Devri tarihi açısından önem teşkil eden hadiselere değinilmiştir. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte dönemin şartlarından ve eğitim kurumuna dönüşen binanın yıllar boyu ilkokul, ortaokul ve liseye dönüşmesi gibi geçirdiği değişimlerden bahsedilmiştir. Ayrıca okulun sosyal faaliyetleri ve meşhur mezunları da kayda geçirilmiştir.
dc.description.abstractBeşiktaş Anatolian High School is a high school in Beşiktaş, İstanbul. Beşiktaş Anatolian High School which has served for educational purposes for long years, has witnessed sundry historical events like Ciragan Raid and historical figures like Murad V. The structure of the school's building and the changes that the school has undergone throughout the years are in the centre of this study. Utilization the Harem section before transforming to school, the architecture of the building, the architect Sarkin Balyan, historical events that are fundamental for the dissolution of the Ottoman Empire are mentioned in this text. After the proclamation of the republic in Turkey, in addition to an overview of the period from educational perspective, usage of the building as elementary school, middle school and high school is explained in this study.
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.
dc.format.extent18 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST 200-16 (2019-2020 Spring) ; 5
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectBeşiktaş Anadolu Lisesien_US
dc.subjectÇırağan Sarayıen_US
dc.subjectHaremen_US
dc.subjectSarkis Balyanen_US
dc.subjectV. Muraten_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectBeşiktaşen_US
dc.subjectBeşiktaş Anatolian High Schoolen_US
dc.subjectÇırağan Palaceen_US
dc.subjectHarem sectionen_US
dc.subjectMurad Ven_US
dc.subject.lccÖZTÜRK HIST 200-16/5 2019-20
dc.titleBeşiktaş Anadolu Lisesi tarihi
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3331en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
Terms of use: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike