Show simple item record

dc.contributor.authorCollins-Baş, Ayşe
dc.date.accessioned2020-11-23T07:58:42Z
dc.date.available2020-11-23T07:58:42Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1301-3718
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54556
dc.description.abstractÖğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesi (ÖÖED) üniversite düzeyinde bir eğitim kurumunun başarısının değerlendirilmesi alanında en yaygın ve etkin yöntemlerden birisidir (Seldin, 1984). ÖÖED yöntemi öğretim elemanlarının etkinliği konusunda öncelikli bir bilgi kaynağıdır ve bu bilgi eğitim kurumları tarafından hem “biçimlendirici” (formative-öğretim elemanının kendi performansını geliştirmesi) hem de “düzey belirleyici” (summative-öğretim elemanlarının bulundukları konumu korumaları, terfileri ve kıdemleri için) olarak kullanılabilir. Eğer bir üniversite sistemi profesyonel anlamda büyüyecek ise, ne değerlendirmeden kaçabilir ne de toplumun, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini yargılamadan kabullenmesini bekleyebilir. İnsan öğesi söz konusu olunca belirsizlik kaçınılmazdır. Bu bağlamda kullanılan yöntemin aşamalı olarak gözden geçirilmesi “güvenilirlik” ve “geçerlilik” sağlar (Centra, 1993). Birkaç yöntemin bir arada kullanılması ve bu yöntemlerden birinin ÖÖED olması daha sağlıklıdır. Bu araştırmanın amacı ÖÖED sistemini üniversite ortamında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bakış açılarından incelemektir. Araştırmada hem “nicel” hem de “nitel” araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, her ne kadar şu anda kullanılan ÖÖED sisteminin güçlü ve zayıf yanları olduğunu gösterse de, yeterli “ön bilgilendirme” ve “yönlendirme” ile sistemin üniversite, öğretim elemanları ve öğrenciler için daha “yapıcı” ve “etkin” hale gelebilecegini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractStudent ratings are one of the most common and effective means of faculty evaluation (Seldin, 1984). Faculty evaluation systems can serve both formative and summative purposes and student evaluation serves as a first line source of data regarding the effectiveness of their instructors. If a university system is to grow professionally it cannot avoid evaluation nor can it hide in an Ivory Tower expecting society to accept proclaimed infallibility for instruction methods, techniques or good intent. Given the human equation there is an element of unpredictability. Through staged modifications of the system, reliability and validity can be achieved (Centra, 1993). When used in combination with other methods a high degree of reliability can be expected. The purpose of this study was to assess the Student Instruction Evaluation (SIE) System in terms of students’ and instructors’ perception at a university setting. Both qualitative and quantitative research methods were employed to collect the data. The results of the study show that although the SIE system has strengths and weaknesses, if the necessary “orientation” and “instruction” is provided the system will be more ”constructive” and “efficient”.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectÖğrencinin öğretim elemanını değerlendirmesien_US
dc.subjectÖğretim elemanının değerlendirilmesien_US
dc.subjectÜniversitede eğitimin değerlendirilmesien_US
dc.subjectYüksek öğretimin değerlendirilmesien_US
dc.subjectStudent instructor evaluationen_US
dc.subjectInstructor evaluationen_US
dc.subjectFaculty evaluationen_US
dc.subjectHigher education evaluationen_US
dc.titleÜniversite öğrencileri öğretim elemanlarının başarısını değerlendirebilir mi? ikilemler ve problemleren_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentTourism and Hotel Managementen_US
dc.citation.spage81en_US
dc.citation.epage91en_US
dc.citation.volumeNumber35en_US
dc.citation.issueNumber1-2en_US
dc.publisherAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.bilkentauthorCollins-Baş, Ayşe
dc.identifier.eissn2458-8342


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record