Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, B,
dc.contributor.authorKorkut, Şelale
dc.date.accessioned2020-11-17T13:24:50Z
dc.date.available2020-11-17T13:24:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1302-3217
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54522
dc.description.abstractKişinin yaptığı işten hoşnut olması anlamına gelen iş doyumu genelde ve kütüphanecilik alanı açısından işteki başarı ve verimliliği etkileyen, aynı zamanda insanın yaşamdan doyum almasına önemli katkıda bulunan çok boyutlu bir olgudur. Bu çalışmada, öncelikle iş doyumu hakkında genel ve kütüphanecilik temelli kuramsal bilgi verilmiştir. Daha sonra yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur. Bu calışmaya konu olan araştırma Ankara’da bulunan üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ankara’daki on üniversite kütüphanesinden 69, altı halk kütüphanesinden 20 olmak üzere toplam 89 kütüphaneciye Mayıs 2009 tarihinde anket uygulanmıştır. Anket icin Spector’un “İş Doyumu Ölçeği” temel alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin genelde iş doyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı, ancak, bazı unsurlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractJob satisfaction, which signifi es an individual’s happiness in his/her occupation, is a multidimensional case that aff ects success and productivity at work, in general terms and in the field of librarianship. This article off ers primarily general information on job satisfaction and librarianship-based theoretical information. It also evaluates the conclusions of a questionnaire and off ers related suggestions. The research focused on the librarians employed at university and public libraries in Ankara. A questionnaire was administered in May 2009 to 69 university librarians and 20 others employed by public libraries, bringing the total to 89 professional men and women. The questionnaire has been based on the Spector’s “Job Satisfaction Survey”. According to the conclusions that may be derived from the research, no meaningful diff erence can be discerned, in statistical terms, within the frame of work satisfaction between those working in the university and public libraries. However, due to certain factors within the scope of job satisfaction, signifi cant dissimilarities have been detected among librarians.
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleBilgi Dünyasıen_US
dc.subjectİş doyumuen_US
dc.subjectÜniversite kütüphanelerien_US
dc.subjectHalk kütüphanelerien_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectUniversity librariesen_US
dc.subjectPublic librariesen_US
dc.titleAnkara'daki üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş doyumları üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on job satisfaction of librarians employed at university and public libraries in Ankaraen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentGenetics and Biotechnology Research Center (BİLGEN)en_US
dc.departmentUniversity Library
dc.citation.spage49en_US
dc.citation.epage80en_US
dc.citation.volumeNumber11en_US
dc.citation.issueNumber1en_US
dc.publisherÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğien_US
dc.contributor.bilkentauthorKorkut, Şelale
dc.identifier.eissn2148-354X


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record