Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Y. Z.
dc.contributor.authorMetin-Özcan, Kıvılcım
dc.date.accessioned2020-11-13T13:27:00Z
dc.date.available2020-11-13T13:27:00Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn2148-9947
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54511
dc.description.abstractThis paper has two aims: to estimate the iodized prevalence in Turkey and to understand reasons both for using and not using it. Data were obtained from a project jointly sponsored by the Ministiy of Health cincl UNICEF. To accomplish the first aim, study used a large representative sample of 12125 households which is the largest ever employed in the coimtiy. In each household in the sample, the salt used vim tested by tester kit provided by the Ministiy of Health. Test results indicated that 64 percent of the households used iodized salt. However, there were vast disparities in iodized salt usage among the regions and rural urban places due to availability of the iodized salt and degree of awareness of its benefits. The logistic regression analysis indicated that region which is vital for the supply and the availability of iodized salt, seems important in determining its use along with residential area as urban and rural, education, household size and tomato paste-making.en_US
dc.description.abstractBu makalenin iki amacından ilki, Türkiye'de iyotlu tuz kullanımının yaygınlığını tahmin etmektir. İkincisi iyotlu tuzu kullanan ve kullanmayanlar için nedenleri araştırmaktır. Makalede kullanılan veriler Sağlık Bakanlığı ile UNICEF tarafından Ortaklaşa yürütülen bir projededen elde edilmiştir, iyotlu tuz kullanımının yagınlığını tahmin için ülkeyi temsil eden 12J25 hanelik bir örneklem kullanılmıştır ki bugüne kadar bu amaçla kullanılan en büyük örneklemdir. Örneklemdeki her hanede kullanılan tuz, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen test kitleri kullanılarak test edilmiştir. Bu testlerin sonucu Türkiye'de hanelerin yüzde 64'nün iyotlu tuz latllandığı tespit edilmiştir. Bununla beraber iyotlu tuzun mevcudiyetine ve faydalarının bilinme derecesine gore bölgeler ve kır-kent arasında kullanımda ciddi farklar olduğu tespit edilmiştir. İyotlu tuz kullanımım tayin eden faktörleri belirlemek için kullanılan logistik regresyon analizi yaşanan yerin coğrafi bölge ve kır kent olarak önemli olduğunu, bunun yanında hanelerde yemekleri yapanların eğitimlerinin, hane büyüklüğünün ve salça yapımının iyotlu tuz kullanımını etkilediğini göstermiştir.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.source.titleSosyoloji Araştırmaları Dergisien_US
dc.titleIodized salt usage in Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Economicsen_US
dc.citation.spage60en_US
dc.citation.epage75en_US
dc.citation.volumeNumber9en_US
dc.citation.issueNumber1en_US
dc.publisherSosyoloji Derneğien_US
dc.contributor.bilkentauthorMetin-Özcan, Kıvılcım


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record