Show simple item record

dc.contributor.authorKaraosmanoğlu, Ali L.
dc.date.accessioned2020-11-09T09:23:58Z
dc.date.available2020-11-09T09:23:58Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1304-7310
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/54447
dc.description.abstractant ve Clausewitz, hem Aydınlanma felsefesinden hem de Aydınlanma'ya eleştirel bakan görüşlerden etkilenmiş iki büyük düşünür olarak, çağdaş Uluslararası İlişkiler teorisini etkilemeye devam etmektedirler. Kant, liberallere; Clausewitz ise, Realistlere esin kaynağı olmaktadır. Fakat her iki düşünür de çoğu zaman yüzeysel bir şekilde yorumlanmakta ve zıt kutuplar gibi ele alınmaktadır. Oysa, her iki düşünür arasında önemli ortak noktalar vardır. Kant’ın “Ebedi Barış”ı ve Clausewitz'in “Mutlak Savaş"ı, gerçekleşmeleri mümkün olmayan birer idea'dır. Son tahlilde buluştukları nokta, belli bir ahlaki mükellefiyet telkin eden ve makuliyet içeren siyaset ile şiddetin sınırlandırmasıdır; başka bir deyişle, “Güvenlik İkilemi"nin yönetilmesidir.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectBarışen_US
dc.subjectSavaşen_US
dc.subjectGüvenliken_US
dc.subjectKanten_US
dc.subjectClausewitzen_US
dc.titleMuhteşem ortaklık: Kant ve Clausewitzen_US
dc.title.alternativeA magnificent partnership: Kant and Clausewitzen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of International Relationsen_US
dc.citation.spage161en_US
dc.citation.epage183en_US
dc.citation.volumeNumber4en_US
dc.citation.issueNumber14en_US
dc.publisherUluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesien_US
dc.contributor.bilkentauthorKaraosmanoğlu, Ali L.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record