Show simple item record

dc.contributor.authorFenercioğlu, Lara
dc.contributor.authorKılınç, Fatma Özge
dc.contributor.authorYılmaz, Ahmet Ayberk
dc.contributor.authorSay, Baykam
dc.date.accessioned2020-06-30T08:44:03Z
dc.date.available2020-06-30T08:44:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/53767
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 17-18).
dc.description.abstract1945 yılı itibariyle çok partili hayata geçen ve sınıf esaslı örgütlenmelerin yolu açılan Türkiye'de, örgütsüz olarak çalışan işçilerin sendikalar altında toplanma çalışmaları başlamıştır. Çok partili hayata geçiş ile sendikaların kurulması aynı döneme denk geldiği için işçi örgütlenmeleri sosyalist partilerin etkisi altında kalarak sınıf temelli bir sendikacılık izlemiştir. Dönemin iktidar partisi olan CHP, iktidarını devam ettirebilmek amacıyla işçileri de hedefine alan çalışmalara başlamış, sendikal hareketleri kontrol altına almak adına İstanbul İşçi Sendikaları Birliğini (İİSB) kurmuştur. Partinin bu alanda yaptığı çalışmalardan biri, III. Bürosunda çalışan Rebii Barkın ve Sabahattin Selek yönetiminde yayımlanmaya başlanan Hürbilek gazetesi olmuştur. "İşçi, esnaf ve küçük sanatkârın sesi" sloganı ile yayınlanan bu gazete ile işçi ve esnafların sempatisini kazanmak hedeflenmiştir.
dc.description.abstractAs of 1945, Turkey transitioned into the multi-party system and it allowed class based unionization.The workers who did not have any unions before started to form new unions. Because the transition into the multi-party system and the founding of the unions happened in the same time period, the trade unions followed a class based unionization as they were under the influence of the newly formed socialist parties. CHP, the ruling party of the time, started new projects in order to reach to the working class and founded İstanbul İşçi Sendikaları Birliği (İİSB) in order to control unionization movements. One of the projects CHP did in this department was to publish a newspaper called Hürbilek with the help of Rebii Barkin and Sabahattin Selek working in the Third Bureau of CHP. With "the voice of workers, tradesmen and small craftsmen" as their slogan Hürbilek tried to gain the sympathy of the working class.
dc.description.statementofresponsibilityby Mehmet Süha Ünsal.
dc.format.extent18 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesMehmet Süha Ünsal, HIST 200-16 (2019-2020 Fall) ; 4
dc.subjectİşçi
dc.subjectSendika
dc.subjectÖrgütlenme
dc.subjectCHP
dc.subjectİİSB
dc.subjectBasın
dc.subjectWorker
dc.subjectUnion
dc.subjectOrganization
dc.subjectCHP
dc.subjectİİSB
dc.subjectPress
dc.subject.lccÜNSAL HIST 200-16/4 2019-20
dc.title1946-1950 dönemi Türkiye işçi hareketlerinde Hürbilek Gazetesi'nin rolü
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3146


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record