Show simple item record

dc.contributor.authorCivelek, Bora
dc.contributor.authorDumlu, Asiye Gül
dc.contributor.authorAtaş, Ilgın
dc.contributor.authorÇakır, Zehra
dc.contributor.authorYapar, Esra
dc.date.accessioned2020-06-30T08:44:02Z
dc.date.available2020-06-30T08:44:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/53763
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 20-21).
dc.description.abstractBu araştırma projesinin amacı 1960-1970 yılları arasında Türkiye'de Yeşilçam Sineması'nın erotik dönemine ait film posterlerini tasarımsal açıdan incelenmesidir. Her ne kadar bu araştırmanın amacı film posterlerinin tasarımsal değerlerini incelemek olsa da konunun daha iyi kavranabilmesi ve araştırma için bir temel oluşturması amacıyla Yeşilçam sineması, Yeşilçam'da erotik döneme giriş ve erotik dönemin sona ermesi gibi konulara da yer verilmiştir. Yeşilçam Sineması'nı daha iyi anlayabilmek ve yorumlayabilmek için 1920 1970 yıllarına ait veriler incelenmiştir. Dönemin sosyal ve siyasal yapısını yansıtan bu veriler Yeşilçam'ın başlangıcı ve sonrasında etkilendiği akımlarla birlikte ne gibi değişimler gösterdiğini anlamak adına yardımcı olmuştur. Böylelikle, araştırmadaki analizler Yeşilçam'ın erotik dönemi ve bu döneme ait film posterlerinin tasarımları hakkında kapsamlı bir bilgi sağlayacaktır. Bu araştırma, Yeşilçam Sineması hakkında bilgiler, Yeşilçam'da erotik dönem, Yeşilçam erotik dönem film posterleri ve Yeşilçam Sineması'nda erotik dönemin sona ermesi olmak üzere dört ana başlıkta incelenmiştir. İncelemeler, 1970'li yıllardaki Türk sinemasının etkisi altında olduğu durumlar çerçevesinde ne tür içerikler ürettiği ve halka sunduğu hakkında ayrıntılı bilgi verebilecek niteliktedir.
dc.description.abstractThis research project aims to examine the erotic period film posters of Yeşilçam Cinema in Turkey between 1960 and 1970. Although the aim of this study is to examine the design values of film posters, subjects such as Yeşilçam Cinema, introduction to the erotic period and end of the erotic period were also included to provide a better understanding of the subject and provide a basis for research. To better understand and interpret Yeşilçam Cinema, data from 1920-1970 were examined. These data, reflecting the social and political structure of the period, have helped to understand what changes have taken place with the currents in which Yeşilçam was affected. Thus, the analyzes in the research will provide comprehensive information about the erotic period of Yeşilçam and the designs of the film posters of this period. This research has been examined under four main headings: information about Yeşilçam Cinema, the erotic period in Yeşilçam, movie posters of Yeşilçam erotic period and the end of the erotic period in Yeşilçam Cinema. The investigations can provide detailed information about the content and the types of content produced by the Turkish Cinema in the 1970s.
dc.description.statementofresponsibilityby Tuğçe Kancı.
dc.format.extent29 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesTuğçe Kancı, HIST 200-15 (2019-2020 Fall) ; 3
dc.subjectYeşilçam'da erotik dönem
dc.subject1970'li yıllarda Yeşilçam sineması
dc.subjectYeşilçam'da erotik film furyası
dc.subjectErotik sinema
dc.subjectYeşilçam film afişleri
dc.subjectSinemada erkek ve kadın
dc.subjectErotik dönem
dc.subjectErotic influx in Yeşilçam
dc.subjectYeşilçam cinema in 1970's
dc.subjectErotic cinema
dc.subjectYeşilçam movie posters
dc.subjectMen and women in cinema
dc.subjectErotic era
dc.subject.lccKANCI HIST 200-15/3 2019-20
dc.titleYeşilçam'ın özgür dönemi: Erotik film akımı ve afiş incelemeleri
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3142


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record