Show simple item record

dc.contributor.authorDemirpolat, İlknur Eda
dc.contributor.authorBekçioğlu, Zeynep
dc.contributor.authorBircan, Ayşe Melike
dc.contributor.authorYiğit, Dilay
dc.date.accessioned2020-06-30T08:44:01Z
dc.date.available2020-06-30T08:44:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/53762
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 21-22).
dc.description.abstract1930'lu yıllarda savaştan yeni çıkan ve savaşın izlerini taşımaya devam eden Türkiye'yi kalkındırmak ve halkın eğitim düzeyini arttırmak amacıyla Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un önderliğinde, 1940 senesinde, Köy Enstitüleri kurulmuştur. O yıllarda halkın yüzde sekseni köylerde yaşamaktaydı. Bundan dolayı, Köy Enstitüleri'nin kurulmasındaki en önemli amaçlardan biri ülkenin en küçük birimi olan köylerin uygulamalı eğitim prensibiyle geliştirilmesi olmuştur. Bir diğer amaç ise eğitmen yetersizliği sorununu kısa sürede çözerek Türkiye'deki donanımlı eğitmenlerin sayısını arttırarak eğitim açığını kapatmaktır. Sıtkı Akkay'ın kuruculuğunu yaptığı, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kurulan Savaştepe Köy Enstitüsü de ülke çapında kurulan 21 Köy Enstitüsü'nden birisi olmuştur. Dönemin çetrefilli koşullarına rağmen Sıtkı Akkay'ın özveri ve girişimleri ile 1940 yılında enstitünün temelleri atılmıştır. Bu araştırmada Savaştepe Köy Enstitüsü'nde eğitim görmüş olan İdris Şen'in röportaj sırasında aktardığı kişisel bilgilerin, Savaştepe Köy Enstitüsü'nde biriktirdiği anıların ve deneyimlerinin ışığında Savaştepe Köy Enstitüsü ve enstitülerin müfredatı incelenmiştir.
dc.description.abstractThe village institutes was founded by Hasan Ali Yücel and İsmail Hakkı Tonguç in 1940, in order to reconstruct The 1930s post-war Turkey, which still carried the traces of the war itself, and to enhance the education level of the public. In those years eighty percent of the population was living in the countryside. And because of that, one of the main aims behind the foundation of the village institutes was to improve the education level using the practical edu cation principle in the smallest unit, the villages. Another aim was to close the educational gap by eliminating the problem of the lack of educators and increasing the number of qualified educators. Savaştepe Village Institute, which was opened in Savaştepe village of Balıkesir by Sıtkı Akkay, was one of the 21 village institutes opened throughout the country. Despite the complicated situation of the period, in 1940 with Sıtkı Akkay's devotions and initiations, the foundations of the village institutes was laid. In this research, the curriculum of Savaştepe Vil lage Institute and the institutes is reviewed using experiences and memories gathered in Savaştepe village institute and the personal information given by İdris Şen.
dc.description.statementofresponsibilityby Tuğçe Kancı.
dc.format.extent33 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesTuğçe Kancı, HIST 200-15 (2019-2020 Fall) ; 2
dc.subjectKöy enstitüsü
dc.subjectSavaştepe
dc.subjectSıtkı Akkay
dc.subjectSavaştepe Köy Enstitüsü
dc.subjectKöy eğitmen kursu
dc.subjectVillage Institutes
dc.subjectSavaştepe
dc.subjectSıtkı Akkay
dc.subjectSavaştepe Village Institute
dc.subjectVillage educator course
dc.subject.lccKANCI HIST 200-15/2 2019-20
dc.titleSavaştepe Köy Enstitüsü ve müfredatı
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3141


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record