Show simple item record

dc.contributor.authorAslan, İrem
dc.contributor.authorSümer, Berk
dc.contributor.authorTemel, Emre
dc.contributor.authorYeşilmaden, Zeynep
dc.date.accessioned2020-06-30T08:44:00Z
dc.date.available2020-06-30T08:44:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/53759
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020.
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 19-22).
dc.description.abstractSıhhiye bölgesinde Kurtuluş Savaşı'ndan önce kurulan cer atölyeleri Ankara'ya gelecek trenlerin bakımlarının yapılması ve arızalarının giderilmesi amacıyla inşa edilmiştir. Bir Cumhuriyet politikası olarak benimsenen demiryolu inşası ve demiryolunun küresel boyuttaki önemi bu çalışmanın girişini oluşturmaktadır. Demiryolunun Ankara'ya bağlanmasının ardından endüstri devriminden süregelen raylı taşımacılık geleneğinin bir getirisi olan cer atölyelerinin serüveninin incelendiği bu araştırmada, Cumhuriyet'in demiryolu politikalarına ve ekonomisine Ankara özelinden bakılmaktadır. Sıhhiye bölgesinde konumlanmış olan sanayi sahaları içinde yer alan bu demiryolu bakım atölyelerinin inşa edilmesinden, modern bir sanat galerisi olan CerModern'e dönüştürülmesine kadar geçen süreçte yeni başkent ilan edilmiş Ankara'nın çağdaş şehircilik pratikleriyle ilişkisini inceleyen araştırma, restorasyon sürecini ve bu sürecin uygulamaya geçmesini de döneminin güncel politikalarına değinerek anlatmıştır. Cer atölyeleri ve çevresindeki endüstri sahasında yeniden işlevlendirmenin ve korumanın kronolojik süreci incelenmiştir. Kent içerisinde bulunan endüstriyel bir yapının kültür sanat amacı taşıyan yeni bir fonksiyonla şehre tekrar adapte edilmesi politikasının başarılı bir örneği olarak görülebilecek CerModern, kentsel bağlamda bütünleşme faydasıyla demiryolu mirasını korumuştur
dc.description.statementofresponsibilityby Abdürrahim Özer.
dc.format.extent22 pages
dc.language.isoTurkish
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST 200-14 (2019-2020 Fall) ; 10
dc.subject.lccÖZER HIST 200-14/10 2019-20
dc.titleDemiryolu mirası: Sihhiye'de bir cer atölyesi
dc.typeStudent Project
dc.publisherBilkent University
dc.identifier.itemidSPB3139


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record