Show simple item record

dc.contributor.authorGöztepe, E.en_US
dc.date.accessioned2019-02-11T13:56:30Z
dc.date.available2019-02-11T13:56:30Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.issn1303-9210
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/49268
dc.description.abstractTürkiye, Avrupa insan Hakları Sözlesmesi’ne Ek 4. Protokolü 19.10.1992 tarihinde imzalamış, TBMM’nin 23.02.1994 tarihinde 3975 say111 kanunla onaylanmasını uygun buldugu Protokolfün onaylanması, Bakanlar Kurulu‘nun 94/5749 5&t karamamesiyle gerceklesmistir. Bu karamame ve eki 4. Protokol memi 14.7.1994 tan'hli Resmi Gazetede yaymlanarak ilan edilmistir. Ancak üirkiye bir uluslararası antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi igin gerekli olan bütün iç hukuk işlemlerini gerçeklestirmesine ragmen, onay belgesini Avrupa Konseyi’ne tevdi etmemistir. Anayasa Mahkemesi, bireyscl başvuru hakkı kapsammda verdigi 2012-1051 sayılı kararda, Tüirkiye’nin 4. Protokole taraf olmadığıma, bu nedenle de ihlal iddiası yerleşme ve seyahat özggürlüğünü düzenleyen Anayasa’mn 23. maddesi kapsarmnda incelemesinin mümkün olmadığına karar vexmiştir. Bu aşamada, uluslararası andlasmaların '19 hukuk ve uluslararası hukuk bakımdan gecerlilikleri ayn ayn ele almarak, 4. Protokolün iç: hukuk yollan tüketiliirken bağlayıcı bir norm oldugu ileri sürülmektedir. Bu yolla bireylere, bireysel basvuru haklarını kullanırken ve öncesinde, bütün T.C. mahkemeleri önünde. 4. Protokol ile Anayasa’nın ortak olarak giivence altına aldığı haklar için yargısal koruma saglanabilecektir.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleLegal Hukuk Dergisi : Rona Aybay'a Armağanen_US
dc.subjectAvrupa İnsan Hakları Sözlesmesi’ne Ek 4. Protokolen_US
dc.subjectAnayasa Mahkemesi‘ne bireysel başvuru hakkıen_US
dc.subjectUluslararası andlasmaların hukuki rejimien_US
dc.subjectAndlasmalann iç hukukta ve uluslararası hukukta bağlayıcılığı sorunuen_US
dc.titleTürkiye Avrupa İnsan Haklari sözlesmesi’ne ek 4. protokolle bağlı mıdır?: Anayasa Mahkemesi’ne bireysel basvuru hakkı açısından bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeIs Turkey party to the protocol no. 4 to the conventionfor the protection of Humanrights and Fundamental freedoms? : anappraisal with regard to the right to constitutional complainten_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage1121en_US
dc.citation.epage1150en_US
dc.publisherLegal Yayıncılıken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record