Show simple item record

dc.contributor.authorEmiroğlu, Haluken_US
dc.contributor.authorGörgülü, Nisanen_US
dc.date.accessioned2019-02-07T07:02:54Z
dc.date.available2019-02-07T07:02:54Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn1301-1308
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/48987
dc.description.abstractİdeal bir düzene ulaşmak hukuk ve matematiğin ortak amacıdır. Yalnızca bu amaca ulaşmak için kullandıkları metotlar farklıdır. Hukuk ve matematik gündelik yaşantımızın ayrılmaz birer parçasıdırlar. Aldığımız kararlarda ve yaşadığımız olaylar karşısındaki tutumumuzda önemli rol oynarlar. Matematiğin evrensel bir dil olma özelliğinden hukuk alanında faydalanarak kanunlar matematiksel olarak ifade edilebilir. Böylece hukuktaki gelişmelerin uluslar arası alanda takibi kolaylaşır. Ayrıca uzun hukuksal ifadeler matematik yardımı ile daha kısa şekilde gösterilebilir ve farklı bakış açılarının gelişmesi sağlanabilir. Gerek olayların matematiksel analizlerinin yapılmasının gerekse kanunların matematiksel olarak ifade edilmesinin İngiliz Amerikan Hukuk Sisteminde ve Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde hakimlerin etkili karar vermesine ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmasına katkı sağlayacağı da düşünülmektedir. Fakat, her kavramın tam olarak matematiksel karşılığını bulmak zordur. Bu durum her ne kadar kanunların matematiksel ifadeler yardımı ile gösterilmesinin olumsuz bir yanı olarak görülse de olumlu taraflarının daha ağır bastığının da bir gerçek olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractLaw and mathematics have the common goal of reaching an ideal order. The only difference between law and mathematics is seen in the methods used in these two notions in order to reach this goal. Law and mathematics are essential in our daily lives. They play an important role in our decisions and our experiences. Laws can be explained in mathematical terms by applying universal language of mathematics to law. Therefore the developments in the field of law may be followed easily in the international framework. Moreover, with the help of mathematics, long laws may be expressed in a shorter form and different perspectives may be developed. It is considered that both mathematical analysis of cases and mathematical expression of the laws help judges of the British American Legal System and Continental Legal System to take effective decisions; they also contribute to the application of deterrent sanctions. However, it is difficult to find the mathematical expression of each legal concept. Although this situation may be seen as a negative aspect of mathematical expression of laws, it may be stated that positive aspects of this study are overwhelming.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectHukukun matematiksel ifadesien_US
dc.subjectHukuk ve matematiken_US
dc.subjectMatematiksel model kurmaen_US
dc.subjectİdeal düzene ulaşmada hukuk ve matematiken_US
dc.subjectHukukta evrensel dilen_US
dc.subjectMathematical expression of lawen_US
dc.subjectLaw and mathematicsen_US
dc.subjectMathematical modellingen_US
dc.subjectLaw and mathematics for ideal orderen_US
dc.subjectUniversal language of lawen_US
dc.titleHukukun matematiksel olarak ifade edilmesien_US
dc.title.alternativeMathematical expression of lawen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.departmentDepartment of Economicsen_US
dc.citation.spage73en_US
dc.citation.epage92en_US
dc.citation.volumeNumber62en_US
dc.citation.issueNumber1en_US
dc.publisherAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.contributor.bilkentauthorEmiroğlu, Haluken_US
dc.contributor.bilkentauthorGörgülü, Nisanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record