Show simple item record

dc.contributor.authorÖzçelik, G. B.en_US
dc.date.accessioned2019-02-05T08:12:20Z
dc.date.available2019-02-05T08:12:20Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.issn1302-0013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/48861
dc.description.abstractKişinin birden fazla devletin vatandaşı olması, ya da çok vatandaşlık, yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukukun vatandaşlık bağlama noktası aracılığıyla tayin edildiği hallerde özel bir önem arz etmekte ve hangi devletin vatandaşlığının esas alınacağının belirlenmesini gerektirmektedir. Olumlu vatandaşlık ihtilâfl arının çözümü konusunda ulusal düzenlemelere bakıldığında, ağırlıklı olarak, kişinin sahip olduğu devlet vatandaşlıklarından birinin mahkeme devleti vatandaşlığı olması durumunda bu vatandaşlığının, sahip olduğu devlet vatandaşlıklarından hiçbirinin mahkeme devleti vatandaşlığı olmaması durumunda ise, gerçek ve etkili vatandaşlığının esas alındığı görülmektedir. Aynı yönde bir düzenlemenin yer aldığı 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun’un (MÖHUK) 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentleri de Türk mahkemelerinin önüne gelen yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda uygulanacak hukukun tayini bakımından ortaya çıkabilecek olumlu vatandaşlık ihtilâfl arının çözümünü amaçlamaktadır. Bununla birlikte, MÖHUK m. 4 hükmünün başlangıcında, söz konusu hükmün “bu Kanun’da aksi öngörülmedikçe” uygulanacağı düzenlenmişken, Kanun’da açık bir istisnaya yer verilmemiş olması bir yandan söz konusu ifadenin işlevini tartışmalı hale getirmekte, diğer yandan Kanun’un belirli hükümlerinin uygulanması bakımından tereddüde yol açmaktadır.en_US
dc.description.abstractWhere nationality is used as a connecting factor in conflict of laws, multiple nationality brings the question on which of these nationalities should be given preference. In resolving the positive conflicts of nationality many national laws have adopted an approach where the national law of the forum (lex fori) prevails and in cases of two or more foreign nationalities, the effective nationality is determined. Similar provisions can be found in sub-paragraphs (b) and (c) of the fi rst paragraph of Article 4 of the Turkish Code on Private International Law and International Civil Procedure (MÖHUK) which also aim to resolve the positive conflicts of nationality in disputes before the Turkish courts. Article 4 of MÖHUK also limits its scope of application by stating that it shall apply “unless otherwise provided in this Code”. However the fact that no explicit exception to this rule is provided under the Code brings question marks regarding the function of this phrase as well as the implementation of certain provisions of the Act.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.subjectVatandaşlıken_US
dc.subjectÇok vatandaşlıken_US
dc.subjectOlumlu vatandaşlık ihtilaflarıen_US
dc.subjectMilli hukuken_US
dc.subjectMÖHUK m. 4en_US
dc.subjectCitizenshipen_US
dc.subjectMultiple nationalityen_US
dc.subjectPositive conflicts of nationalityen_US
dc.subjectMÖHUK Art. 4en_US
dc.subjectNational lawen_US
dc.titleKanunlar ihtilafı hukukunda olumlu vatandaşlık ihtilaflarının çözümü ve möhuk m. 4(1) (b) ve (c) hükümlerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeResolving the positive conflicts of nationality in conflict of laws and assessment of articles 4 (1) (b) and (c) of the Turkish code on private international law and international civil procedureen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage111en_US
dc.citation.epage150en_US
dc.citation.volumeNumber19en_US
dc.citation.issueNumber1en_US
dc.publisherGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record