Show simple item record

dc.contributor.authorMutluer, K.en_US
dc.contributor.authorDayanç, N. N.en_US
dc.date.accessioned2019-02-04T15:26:07Z
dc.date.available2019-02-04T15:26:07Z
dc.date.issued2016-07en_US
dc.identifier.issn1300-851X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/48816
dc.description.abstractBir ülkenin gelişmişliği o ülkedeki vergilendirme sistemi ile doğru orantılıdır. Vergilendirmeninkamu harcamalarının önemli bir finansmanı olmasının ötesinde gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermek gibi sosyal amaçları da vardır. Buna rağmen, son zamanlarda ortaya konan istatistiklerde göstermektedir ki olması gereken vergi sisteminden büyük ölçüde uzaklaşılmıştır. Bu uzaklaşmanın altında yatan sebeplerden vergi psikolojisine yer verilmemiş olması, kanunların çok sık değişmesi ve dolaysız vergilerin vergi sistemi içindeki payının gitgide azalması gibi hususlara bumakale kapsamında değinilecek olup gelir harcama ve servet vergileri de bir analiz yapılacaktıren_US
dc.description.abstractDevelopment of a country is directly related with the taxation system in that country. Beyondthe function of taxation as the substantial financing of the government expenditures; it has socialobjectives such as eliminating the income inequality. Nevertheless recent statistics demonstratethat it became distance from how the taxation system is supposed to be. In this Article the reasonssuch as not giving place to psychology of tax behavior, very often change in tax legislations andthe decrease in the share of indirect taxes are going to be mentioned and an analyses is going tobe made on income, expenditure and wealth taxesen_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleVergi Dünyası Dergisien_US
dc.subjectVergi yüküen_US
dc.subjectVergi adaletien_US
dc.subjectVergi gelirien_US
dc.subjectTax burdenen_US
dc.subjectTax equityen_US
dc.subjectTax revenueen_US
dc.title1982 T.C. Anayasası'nın vergi ödevi ile ilgili 73. maddesinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of article 73 of the 1982nd Turkish Constitution regarding tax assignmenten_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Lawen_US
dc.citation.spage10en_US
dc.citation.epage29en_US
dc.citation.issueNumber419en_US
dc.publisherMaliye Hesap Uzmanları Derneğien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record