‘History of Turkey’ is a compulsory course for all Bilkent University undergraduate students. This course is designed to encourage students to work in group projects about any topic of their choice that relates to the history of Turkey. Since the beginning of 2011 Spring Semester, students from each department at Bilkent University have been presenting their group projects based on their research topics. Each of these projects shed light on a specific field of Turkish history. These projects are then examined by a panel from Bilkent University and successful projects are chosen to receive awards in the September of the following academic year.

Recent Submissions

 • Bir kooperatif yapılanması geçmişten günümüze İşçi Blokları (100. Yıl Mahallesi) 

  Erdoğan, Alperen; Budak, Cankut; Tekik, Kerem; Kaplan, Kutay; Yıldırım, Muhammed Serkan (Bilkent University, 2021)
  Dünyada sanayi devrimini takip eden gelişmeler sonucu tarım sektöründe ihtiyaç duyulan iş gücünün azalmasıyla başlayıp günümüze kadar devam eden şehirleşme hareketleri Türkiye'de 1950 yılından itibaren yoğun bir biçimde ...
 • Türkiye’nin ilk dev barajı Keban Barajının tarihi ve Türkiye için önemi 

  Aslantürk, Taha Enes; Kumbaroğlu, Kaan; Yener, Mehmet Can; Türktemel, Can; Güngör, Yaman (Bilkent University, 2021)
  Yapımına 1965 yılında başlanıp, 1974 yılında açılışı yapılan bir baraj olan Keban barajı Türkiye’nin en önemli mühendislik barajlarından biri olarak görülmektedir. Keban barajının ülkemize olan katkıları; enerji üretimine ...
 • Yürürgeçli götürgeçler; Türkiye’nin ilk yürüyen merdivenleri 

  Özler, Deniz Eren; Ergiz, Gülce; Aşut, Atakan; Kıran, İlayda (Bilkent University, 2021)
  Yürüyen merdivenlerin icadı ve yaygınlaşması dünyada ve Türkiye’de önemli ancak fark edilmeyen değişimlere sebep olmuştur. Dünyadaki yürüyen merdivenlerin tarihi 1890’lı yıllara dayanırken Türkiye’de kullanıma açılması ...
 • Cumhuriyet döneminden 1980’lere Türkiye’de girişimcilik ve önemli bir Türk girişimci: İhsan Doğramacı 

  Özer, Mert Ege; Kaya, Zeynep Beren; Göksu, Pamir; Aykent, Bartu; Aksoy, Selin (Bilkent University, 2021)
  Girişimcilik, Sanayi Devrimi ile dünyada önemli bir yer kazanmış, ülkelerin toplumsal ve ekonomik gelişmişliklerini gösteren önemli bir kriter hâline gelmiştir. Türkiye’de ise Kurtuluş Savaşından sonra ekonomik bağımsızlığı ...
 • Türkiye'nin 1975-1990 yılları arasındaki Eurovision serüveni 

  Çalışır, Sude Su; Koçak, Doğa; Tuğan, Ecem; Kılıçarslan, Kadir Kaan; Can, Erdi (Bilkent University, 2021)
  Eurovision geçmişten bu yana herkes tarafından merakla takip edilen dünya çapında bir müzik yarışmasıdır. Türkiye’deki yeri de önemlidir. Yarışmaya 1975 yılında katılarak bu serüvene Türkiye de katılmıştır. Bu yarışmanın ...
 • Türkiye’den Belçika’ya ve Almanya’ya yapılan göçlerin Türkler açısından süreç ve etkilerinin karşılaştırmalı incelemesi 

  Tan, Begüm; Terzi, Deniz; Kopuz, Erva; Şayık, Safiye; Tektaş, Yunus Berk (Bilkent University, 2021)
  Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye, Avrupa’nın farklı ülkelerine göç vermektedir. Bu durum, iç gücü göçü anlaşmaları ile başlamış olup günümüzde halen çeşitli sebeplerle devam etmektedir. Türkiye, başlıca Almanya ...
 • Türkiye’de patoloji tarihi 

  Kol, Bora; Şahin, Murat Kaan; Işık, Rana; Akyüz, Ulaş; Elmalı, Uygar (Bilkent University, 2021)
  Patoloji, hastalıkların tanısını koymada etkin rol oynadığı için tıp dalları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, Türkiye tıbbı üzerinde patolojinin önemi bir rol oynadığı savunulabilir. Bu çalışmanın amacı, ...
 • Hacıturhanoğlu ailesi’nin Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç süreci 

  Kökçüler, İsmail Yaşar; Bilici, Ercan; Yevgi, İlke Bilge; Gündüz, Oğuzhan; Kayabaş, Ulaş (Bilkent University, 2021)
  Bulgar hükümetinin Türk azınlık üzerinde uyguladığı çeşitli baskılar sonucunda başlayan göç dalgalarının devamı olan 1989 göçünün hem Bulgaristan göçmenleri hem de Türk halkı üzerinde çeşitli etkileri olmuştur. Bu çalışmada; ...
 • Bir kadın veteriner gözünden Türkiye’de veterinerlik tarihi 

  Ilman, Ilgın; Erdoğan, Elif Selin; Tünsoy, Selen; Seydioğulları, Umay Nihan; Ergin, Selin (Bilkent University, 2021)
  Oldukça köklü olan veteriner hekimlik tarihi, hem hayvanlar hem de insanlar açısından oldukça önem taşımaktadır. En eski dönemlerden beri hayatımızda önemli ölçüde yer tutan hayvanlar veterinerlik mesleğini de bir ihtiyaç ...
 • 1950’lerden 2000’lere Bafra Merkez İlköğretim Okulu 

  Özsu, Ataol Burak; Şahin, Rukiye İpek; Saygın, Saba; Güldal, Sezin; Şafak, Yusuf Kenan (Bilkent University, 2021)
  Bu araştırmada Bafra ilçesinin eğitim kurumlarından Merkez İlköğretim Okulu’nun tarihi gelişimi ve Bafra şehrindeki sosyal çevreye etkisi ortaya koyuluyor. Merkez İlköğretim Okulu’nun geçmişi ve döneminin standartlarının ...
 • Türkiye’nin ilk turizm kasabası: Amasra 

  Karabacak, Sümeyye; Baysallı, Yunus; Öksüzoğlu, Seda; Eskiyurt, Berhan; Temizel, Gökçe Simay (Bilkent University, 2021)
  Amasra, Batı Karadeniz bölgesinde Bartın iline bağlı bir bölgedir. Yüzyıllarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, verimli topraklara sahip olan bu bölgede günümüzde turizm faaliyetleri yürütülmektedir. 1940lı yıllarda ...
 • Karadeniz’den dünyaya yayılan hoş sesler 

  Toprak, Berkay; Gürses, Nazlı; Şahin, Kerem; Yumrutepe, Mehmet Emirhan; Kırış, Lamia Gülfem (Bilkent University, 2021)
  Kemençe, ülkemizde, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde, yüzyıllarca geçmişi olan, köklü bir geleneğin çalgısıdır. Bu bağlamda bölgedeki farklı kültürlerin kemençeye ve icrasına yönelik etkisi kaçınılmazdır. Bu çalışmanın ...
 • 1999 depreminde yaraları sarmak: devlet ve vatandaş 

  Mumcu, Elif; Öztürkcan, Nilsu; Aksoy, İpek; Batu, Emre; Özkan, Salih Emre (Bilkent University, 2021)
  17 Ağustos 1999 Kocaeli, Gölcük merkezli gerçekleşen Marmara Depremi, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen en büyük ikinci depremdir. Marmara Depremi 18.373 kişinin ölümü ve on binlerce kişinin yaralanması ile ...
 • Türkiye'nin ilk buz pateni kulübünün kurucusu: Fehmi Tekelioğlu 

  Buğday, Elif Sıla; Göğüş, Eylül; Demirci, İlayda; Ceyhan, Kaan Berkay; Sönmezer, Nazlı Deniz (Bilkent University, 2021)
  Türkiye’nin ilk buz pateni kulübünün kurucusu Fehmi Tekelioğlu’nun gönül vermiş olduğu buz pateni sporu, yıllar süren uğraşlara Türkiye’ye resmi bir şekilde tanıtılabilmiş ve Fehmi Tekelioğlu, Türkiye’de buz pateni sporunun ...
 • Ankara Şeker Fabrikası 

  Kızık, Sinem; Bilgin, Halil Barkın; Gece, Seher Nur; Koşar, Selen; Dedeler, Ece (Bilkent University, 2021)
  Bu makalede Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye’de şeker üretiminin günümüze kadar olan süreci ve Ankara şeker fabrikasının kuruluşunu ele aldık. Bu neticede milli hasılaya katkıları, pancarın şekere dönüşüm süreci; ...
 • Iğdır Milli Hükümeti 

  Akdan, Muhammet Ali; Aslan, Kardelen; Bezirci, Aliye Aybala; Köse, Sanem Nur; Ömür, Elif (Bilkent University, 2021)
  Bu makalede, Türkiye’nin doğusunda yer alan Iğdır’ın, Osmanlı-Rus savaşından Iğdır Milli Hükümeti’nin anayurda bağlanışına kadar olan tarihsel süreci incelenmiştir. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesiyle ...
 • Kuruluşundan 2000’li yıllara kadar ODTÜ dağcılık ve kış sporları kolu (DKSK) tarihi 

  Dal, Yavuz; Koçsoy, Alperen Ahmet; Atılgan, Anıl; Yılmaz, Tuğrul Sarp; Uğur, Emre (Bilkent University, 2021)
  Türkiye’de dağcılığın ve kış sporlarınınn gelişimi cumhuriyetin erken dönemlerinde başlamış ve süreklilik göstererek günümüze kadar devam etmiştir. Türkiye’nin önemli üniversitelerinden biri olan ODTÜ’te 1963 yılında kurulan ...
 • Türkiye’de 1990-2000 arası kapatılan siyasi partiler 

  Hocaoğlu, Emir Kadir; Adalı, Ahmet; Usul, Ali Onathan; Solmaz, Çağla; Tekin, Hasan Yiğit (Bilkent University, 2021)
  Siyasi partiler demokratik bir toplumun yapı taşlarından biridir ve bir ülkenin iç yüzünü yansıtırlar. Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla 1945'te başlamıştır. Ve bu çok partili sistem çatışmalarla doludur. Çünkü tarih ...
 • Elazığ Kız Enstitüsü 

  Çekmen, Zeynep Pelin; Tamer, Miray; Altay, Sevgi; Yağcı, Sude Selda; Duran, Öznur (Bilkent University, 2021)
  Bu çalışma 1930’lu yılların sonunda açılan Elazığ Kız Enstitüsü üzerinden Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sisteminin ilerleyişi ve okulların yeni bir ulus ve devlet inşasındaki rollerini ele almıştır. Elazığ Kız Enstitüsü’nün ...
 • Yazar, yüksek mühendis, gezgin ve aktivist: Prof. Dr. Orhan Kural 

  Batun, Funda; Güleryüz, Berfin; Çakır, Emel Sare; Doğru, Ceyda; Odabaş, Züleyha (Bilkent University, 2021)
  Orhan Kural, maden mühendisi, yazar, gezgin ve aynı zamanda bir çevre aktivistidir. Kural, hayatını ilgi duyduğu alanlar konusunda kendini geliştirerek ve bu alanlarda üretim yaparak sürdürmüştür. Dünyanın birçok ülkesine ...

View more