Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, N. G.en_US
dc.date.accessioned2016-02-08T10:01:28Z
dc.date.available2016-02-08T10:01:28Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/22543
dc.description.abstractZiya Gökalp’ın Küçük Mecmûa’da yayımladığı masallar, edebiyat araştırmacıları tarafından “halk masalı” olarak adlandırılmaktadır. Oysa, bu masallar sözlü kültür ortamından yazılı kültür ortamına aktarılırken kimi değişikliklere uğramış ve sözlü özelliklerini belirli ölçülerde kaybetmiş olabilir. Dolayısıyla, bu metinlerin “halk masalı” şeklinde adlandırılması bazı sorunları da beraberinde getirecektir. Bu çalışmada, Ziya Gökalp’ın adı geçen mecmuada yayımlanan “Kolsuz Hanım” başlıklı masalı ve bu metne kaynaklık eden “Merd-i Sâlih” ve “Helvacı Güzeli” adlı halk masalları birlikte incelenerek masalın yazılı ortama geçerken sözlü kültürden ne ölçüde uzaklaştığı sorgulanmıştır. Ek olarak, Ziya Gökalp’ın masallar üzerinde yaptığı değişikliklerin sosyolojik ve ideolojik yönleri üzerinde durulmuş, yazarın kurguda yaptığı değişikliklerin amaçları tartışılmıştır. Bunun yanısıra, masal metnine kaynaklık eden halk masalları ile Gökalp’ın metni arasındaki metinlerarası ilişkiler incelenmiş, böylece, sözlü kültürden yazılı kültüre aktarılan bu tür metinlerin değerlendirilmesinde farklı bir bakış açısı geliştirmek hedeflenmiştir. Sonuçta ise, “halk masalı” şeklindeki bir adlandırmanın yanlış olacağı üzerinde durulmuş, Ong’un “sanat destanı” tanımlamasından yola çıkarak bu tür masalların “sanat masalı” şeklinde adlandırılabileceği öne sürülmüştür.en_US
dc.description.abstractZiya Gökalp’s tales which were published in Küçük Mecmûa, are named as “folk tale” by literature researchers. However, these tales might have changed in some ways when they were being transferred from oral culture to literary culture and they may have lost their oral features at certain levels. Hence, calling these tales “folk tales” will bring some problems. In this study, Gökalp’s tale “Kolsuz Hanım” has been examined to find out how far this tale differs from its oral sources, the tales of “Merd-i Sâlih” and “Helvacı Güzeli” as a result of its transition process. In addition, the author focused on the sociological and ideological dimensions of the changes made by Gökalp while rewriting the tales and the Gökalp’s aims for making those changes in the fiction have been discussed. Moreover, intertextual relations between Gökalp’s text and its oral sources have been analysed in order to develop a new perspective for evaluation of the texts that have been transferred to literary culture. In conclusion, it has been asserted that calling them “folk tales” is inaccurate. Thus, in the light of Ong’s definition of “art epic”, the author suggested that these tales should be called “art tales”.en_US
dc.language.isoTurkish; Englishen_US
dc.source.titleMillî Folkloren_US
dc.subjectFolk Taleen_US
dc.subjectIntertextual relationsen_US
dc.subjectLiterary cultureen_US
dc.subjectOral cultureen_US
dc.subjectZiya Gökalpen_US
dc.subjectZiya Gökalpen_US
dc.subjectMasalen_US
dc.subjectYazılı Kültüren_US
dc.subjectSözlü Kültüren_US
dc.subjectMetinlerarası İlişkileren_US
dc.title“Kolsuz Hanım” üzerine yazılı kültür ve metinlerarası ilişkiler bağlamında bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study on “Kolsuz Hanım” in the context of literal culture and intertextualityen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.citation.spage54en_US
dc.citation.epage61en_US
dc.citation.volumeNumber11en_US
dc.citation.issueNumber83en_US
dc.publisherGeleneksel Yayıncılıken_US
dc.identifier.eissn2146-8087


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record