Show simple item record

dc.contributor.authorBölükbaşı, H. T.en_US
dc.contributor.authorErtugal, E.en_US
dc.contributor.authorÖzçürümez, S.en_US
dc.date.accessioned2016-02-08T09:50:39Z
dc.date.available2016-02-08T09:50:39Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.issn1304-7310
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/21748
dc.description.abstractBu makale Avrupa entegrasyonu çalışmalarının Avrupalılaşma yazını yönünde evrilmesiyle Türkiye’deki Avrupalılaşma çalışmalarının gelişimi arasında bir kopukluk olduğu gözleminden yola çıkmaktadır. Çalışma bu etkileşimin sınırlılıklarını tespit ettikten sonra, bu sınırlılıkların kavramsal, kuramsal ve yöntemsel kökenlerini incelemektedir. Söz konusu sınırlılıkların aşılabilmesi için Avrupalılaşma yazınıyla ortaya çıkan kavramsal, kuramsal ve yöntemsel yeniliklerin Türkiye’yi çalışırken etkin bir biçimde kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Bu tür bir uygulamanın Türkiye’deki dönüşümün üzerindeki AB etkisini diğer iç dinamikler ve dış faktörlerden ayırt etme imkânını yaratacağını vurgulanmaktadır. Bu değerlendirmeyi yaparken özellikle Türkiye’yi konu alan yazının kuramsal yaklaşımlar, kapsam, ara değişkenler, mekanizmalar ve araştırma tasarımı açısından gelişimini analiz edilmektedir.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleUluslararasi Iliskiler Dergisien_US
dc.subjectAvrupalılaşma araştırma programıen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectKarşılaştırmalı vaka analizien_US
dc.subjectAra değişkenleren_US
dc.subjectMekanizmalaren_US
dc.titleAvrupa entegrasyonu kuramlarıyla Türkiye'yi konu alan yazının etkileşimi: Avrupalılaşma araştırma programını Türkiye özelinde yeniden düşünmeken_US
dc.title.alternativeThe interaction between theories of European integration and the literature on Turkey: rethinking the Europeanization research program through the case of Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentPolitical Science and Public Administrationen_US
dc.citation.spage77en_US
dc.citation.epage102en_US
dc.citation.volumeNumber8en_US
dc.citation.issueNumber30en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record