Show simple item record

dc.contributor.authorBaşer Çoban, Sedaen_US
dc.date.accessioned2016-02-08T09:49:53Z
dc.date.available2016-02-08T09:49:53Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/21694en_US
dc.description.abstractBüyülü gerçekçilik, genel olarak post-modern sanat anlayışıyla özdeşleştirilmektedir ve bu anlatım tarzının, 20. yüzyılda, ağırlıkla Latin edebiyatındaki yeni arayışların etkisiyle ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Oysa ki kavram üzerine yapılan analiz ve değerlendirmeler, bu anlatım tarzını yepyeni bir sanatsal üslup olarak değil de, folklorik bir üslup içindeki kimi ögelerin yeniden hayata geçirilmesi ve bugüne uyarlanması olarak ele almanın çok daha yerinde olacağını göstermektedir. Buna koşut şekilde, Türk Halk Edebiyatı’nda da, büyülü gerçekçi edebiyata miras bırakılmış çok sayıda örnek mevcuttur. Türk Halk Edebiyatı’nın en zengin, en güçlü ve bu sayede en kalıcı örneklerinden biri olan Dede Korkut Kitabı, tarihsel gerçeklikler zemininde kurulan ana izleğinin yanında, mitsel ya da gerçekdışı olarak nitelendirilebilecek birçok ögeyi de çerçevesi içine almıştır; bir başka ifadeyle Dede Korkut Kitabı içindeki hikâyelerde, daha sonra büyülü gerçekçi anlatım üslûbu içinde yararlanılacak olan birçok temel unsur kendini göstermektedir. Bu yazıda, Dede Korkut Kitabı içindeki büyülü gerçekçi üslûbun temel enstrümanlarına paralel unsurlar incelenmekte, bu yolla da söz konusu anlatım tarzının kurucu unsurlarının, Türk folkloru içinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractMagic(al) realism is generally associated with the sense of post-modern art, and it is mostly assumed that this turn of phrase was shaped in 20th century, as a result of the new approaches in Latin literature. However, the analysis and assessments about magic realism show that magic realism should not be studied as a very new aesthetic style; on the contrary, it must be examined as the regeneration of some folkloric patterns. Correspondingly, in magic realism, there are many examples, which can be considered as legacy of Turkish Folklore. One of the most colorful, powerful and permanent components of Turkish Folklore, Dede Korkut Kitabı includes many mythic or surrealistic elements in its frame, as well as its main theme, which is mostly based on historical truths. In other words, many properties of magic realism stand out obviously in the tales of Dede Korkut Kitabı. In this paper, the magic realist components in Dede Korkut Kitabı are analyzed, and by this way, it is aimed to show that this way of expression and narration is quite characteristic in Turkish folklore.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.source.titleMillî Folkloren_US
dc.subjectDede korkuten_US
dc.subjectDreamen_US
dc.subjectHeroismen_US
dc.subjectMagic(al) realismen_US
dc.subjectMythicen_US
dc.titleDede Korkut kitabı ve büyülü gerçekçiliken_US
dc.title.alternativeDede Korkut kitabı and magic realismen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentDepartment of Turkish Literatureen_US
dc.citation.spage195en_US
dc.citation.epage203en_US
dc.citation.volumeNumber12en_US
dc.citation.issueNumber91en_US
dc.publisherGeleneksel Yayıncılıken_US
dc.contributor.bilkentauthorBaşer Çoban, Seda
dc.identifier.eissn2146-8087


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record