Now showing items 1-20 of 30

  • Foreign Element and Its Results in Civil Procedure 

   Erdoğan, Ersin (Bilkent University, 2015)
   This thesis dealt with foreign element and its results in Civil Procedure. In this context, first, foreign element is defined, and then qualification issue is analyzed. In addition, dogmatic justification of lex fori ...
  • Benefits of founders in accordance with the Turkish Commercial Code 

   Hazıroğlu, Elif Cemre (Bilkent University, 2017-02)
   Firstly, it was attempted in this work to ascertain the importance of possessing the ‘founder’ title in joint-stock companies, and its results with respect to the activities of the company and legal responsibilites arising ...
  • The right to work in international labor law and the case of Turkey 

   Kılıçkaya Kapanoğlu, Güldane Zeynep (Bilkent University, 2017-04)
   The right to work is an internationally recognized social human right. Due to its pivotal position in the lives of the individuals and at the same time being vulnerable against possible exploitative actions, work is ...
  • Procedural problems occuring during individual application to the Constitutional Court 

   Karaarslan, Abdulkadir (Bilkent University, 2017-09)
   Individual application to the constitutional courts is a legal remedy that has been designed to ensure effective protection of the human rights and fundamental liberties. This legal remedy provides the citizens with the ...
  • Contracts of guarantee relating to capital market instruments 

   Benli, Erman (Bilkent University, 2017-09)
   In this thesis, contracts of guarantee relating to capital market instruments, which is regulated in the Capital Market Law so as to harmonize with UNIDROIT and EU regulations, are examined. First, the financial collateral ...
  • Fundamental corporate changes of publicly held corporations and their consequences 

   Tarhan, Damla Gül (Bilkent University, 2017-12)
   Fundamental corporate changes of publicly held corporations have been codified in capital market law. Article 23, 24 and 25 of Capital Market Law with the code number 6362 and Comminuque on Common Principles of Fundamental ...
  • Public interest in public-private partnerships 

   Bayazıt, Bahar (Bilkent University, 2018-01)
   In this study, firstly public-private partnerships are tried to be defined and classified, and then they are compared with public procurement and privatization practices. Afterward, public-private partnerships are examined ...
  • Civil liability of the arbitrators 

   Konuralp, Orhan Emre (Bilkent University, 2018-01)
   This study examines the legal basis, scope and consequences of the civil liability of arbitrators, who constitute one of the essential elements of arbitration, which is a frequent dispute resolution method. For this purpose, ...
  • Law making power of Grand National Assembly of Turkey under 1982 Constitution 

   Yüksel, İsmail (Bilkent University, 2018-03)
   This thesis examines the legislative procedure of Grand National Assembly of Turkey. Journey of legislative bills that start form their submission to the chair of the parliament until their ratification has been reviewed. ...
  • Law applicable to the formal validity of marriages and consular marriages 

   Akgün Tekgül, Cansu (Bilkent University, 2018-04)
   The number of marriages possessing foreign elements is increasing rapidly in today's globalized world where international movement of people across nation states’ boundaries has gained significant momentum. In order to ...
  • Arbitrability of competition disputes 

   Bolatoğlu, Hilmi (Bilkent University, 2018-04)
   Today, arbitration is seen as a neutral and effective solution to disputes in the rapidly expanding international trade and is favored much more than national courts. The fact that the fast-growing world trade has brought ...
  • The principle of bona fides from Roman law to contemporary law 

   Şans Uçaryılmaz, Talya (Bilkent University, 2018-05)
   Fides (fidelity and to honor the word), one of the strictly adopted moral values in the Roman civilization, gained a legal character by being transformed to the concept of bona fides with the applications of Roman procedural ...
  • Ultrahazardous activity liability of enterprises 

   Alper, Gizem (Bilkent University, 2018-07)
   With the acceptance of the new Turkish Code of Obligations (TCO), the Turkish law-maker followed the trend in foreign laws and held enterprises with much stricter liabilities. The strictest type of liability, or no fault ...
  • The positive contract of inheritance and the problem of its binding effect 

   Yakupoğlu, Sekine Derya (Bilkent University, 2019-01)
   Besides the unilateral freely revocable testamentary will, the second form of testamentary dispositions is the contract of inheritance. The contract of inheritance is on the one hand a form of testamentary disposition, ...
  • Uluslararası hukukta gıda hakkı 

   Peerzada, Rabia İlay (Bilkent University, 2019-07)
   Bu çalışmada, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme başta olmak üzere insan haklarını korumaya yönelik farklı uluslararası antlaşmalarda ve yumuşak hukuk belgelerinde tanınmış olan gıda ...
  • Anayasa mahkemesi kararlarında Kemalizm ve otoriterlik: analitik bir inceleme 

   Alpbaz, Mustafa Mert (Bilkent University, 2019-07)
   Bu çalışmanın amacı Kemalizm’in Türkiye’deki anayasacılık hareketlerindeki rolünü ortaya koymaktır. Çalışmada Kemalizm’in bir ideoloji olarak Türkiye anayasalarına yansıması siyasi ve tarihi gelişmeler çerçevesinde ...
  • Külli halefiyet hallerinin vergi sorumluluğu açısından değerlendirilmesi 

   Dayanç Kuzeyli, Nazlı Nilay (Bilkent University, 2019-07)
   Vergi sorumluluğu, vergi alacağına ilişkin maddi ve şekli ödevlerin yerine getirilmesinin, vergiyi doğuran olay kendi kişiliğinde gerçekleşmiş olmayan üçüncü kişilerden talep edilebilmesine imkân verir. Külli ...
  • Üçüncü kişi yararına sözleşme 

   Çilenti Konuralp, Ayşen (Bilkent University, 2020-01)
   Üçüncü kişi yararına sözleşme, Türk Borçlar Kanunu‟nun 129. maddesinde düzenlenen genel bir kavramdır. Sözleşme tarafları bu sözleşme ile bir üçüncü kişiyi yararlandırmayı amaçlar. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin temel ...
  • Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan hukuki sorumluluk 

   Meral, Nevin (Bilkent University, 2020-01)
   Bu çalışmada, kamuyu aydınlatma belgelerindeki bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve eksik olmasından kaynaklanan hukuki sorumluluğun niteliği, unsurları ve sorumlu kişiler, SPKn’da bulunan farklı hükümlerin uygulama alanına ...
  • Uluslararası doğal gaz sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümünde esasa uygulanacak hukuk 

   Taşveren, Sema (Bilkent University, 2020-09)
   Bir doğal gaz projesi arama ve üretim aşamasından başlayıp satıma kadar değişik aşamalar içermekte ve her bir aşama için farklı sözleşme türleri söz konusu olmaktadır. Yatırım sözleşmeleri ev sahibi devlet ile yatırımcı ...